Přestože jeho život a dílo jsou velmi dobře probádány, zůstává Kafka dodnes osobností opředenou legendami a anekdotami. Jeho jméno je jedním z kulturních odkazů 20. století. Málokterý autor se dočkal tak jednoznačného uznání. I ti, kdo ho nečtou, jsou přesvědčeni o jeho významnosti nebo ho alespoň akceptují. Na druhou stranu pojmy „Kafka“ a „kafkovský“ často vyvolávají negativní, hrozivé představy, které mnohé potenciální čtenáře odrazují, nebo je dokonce vedou k přesvědčení, že Kafka patří do děsivé, díkybohu minulé, doby.

Kafka tak sdílí osud mnoha jiných osobností z politiky a kultury: jejich veřejný obraz si tvoří svou vlastní tradici živenou polovičatými znalostmi, fámami a projekcemi, zatímco historická realita bledne a stává se záležitostí odborníků. V takové situaci jsou to často ty nejjednodušší, zdánlivě naivní otázky, které – pokud je vezmeme vážně – skýtají nejlepší šanci napravit ustrnulou představu a namísto opotřebovaných statických obrazů vytvořit panorama.

Kam dál:

Texty: franzkafka.de (napsal Reiner Stach, pro kafka2024.de přeložila Kateřina Lepic)


Zpět