Jsme projekt na podporu pražského literárního života, který vznikl v roce 2009 z iniciativy Městské knihovny v Praze a Českých center. Nyní sdružujeme více než 30 partnerů.

Hlavním cílem projektu je podpořit vnímání Prahy mezi obyvateli i návštěvníky jako místa, které inspiruje k vlastní tvorbě a podněcuje k četbě a zájmu o literaturu a knihy obecně. Jedním z mezníků projektu je pak získání prestižního titulu “kreativní město literatury UNESCO” v roce 2014.

Praha město literatury je projekt podpořený usnesením Rady hlavního města Prahy, která jako koordinátora projektu jmenovala Městskou knihovnu v Praze. Projekt se snaží propojit různé hráče na poli pražského literárního dění.

V prosinci 2014 získala Praha členství v prestižní síti kreativních měst literatury UNESCO, k němuž směřovaly naše aktivity již od roku 2009.

Rádi spolupracujeme se všemi, kteří se v Praze věnují literatuře, snažíme se přinášet informace o jejich aktivitách a podporovat jejich projekty a akce.

Na čem pracujeme

Na našich webových stránkách www.prahamestoliteratury.cz, resp. www.unescoprague.org a na Facebooku informujeme o pražských literárních akcích, o vlastních aktivitách projektu, jeho partnerů a spravujeme historickou literární mapu.

Na čem jsme pracovali v uplynulých letech

Praha město literatury v roce 2013

Praha město literatury v roce 2012

Praha město literatury v roce 2011

Praha město literatury v letech 2009–2010

Naše další minulé aktivity naleznete v archivu našich akcí.

Tiskové zprávy a grafiku ke stažení naleznete zde.

Kde nás najdete

Na webuFacebooku , Twitteru a máme také vlastní kanál na Youtube.

Naši partneři

Máme více než 30 partnerů z pražského literárního světa a rádi přijímáme i nové partnery, kteří mají zájem se podílet na dalším rozvoji projektu.

Rádi informujeme na našich stránkách o všech literárních akcích a projektech v Praze. Své zprávy, pozvánky a informace můžete zasílat na e-mail prague@cityofliterature.cz.

Přihláška hlavního města Prahy do sítě kreativních měst UNESCO

Přihláška projektu Praha město literatury byla významným krokem k zapojení Prahy do sítě kreativních měst literatury UNESCO. V lednu 2013 byly dokončeny a prostřednictvím stálé mise ČR při UNESCO také předány všechny dokumenty, nezbytné k posouzení naší kandidatury, generální ředitelce UNESCO.

Tyto dokumenty byly v říjnu 2012 schváleny usnesením Rady hlavního města Prahy.

Co přihláška obsahovala

  • přihlášku hlavního města Prahy do sítě kreativních měst UNESCO,
  • knihu Pavla Mandyse – Praha město literatury,
  • CD s elektronickou verzí všech těchto dokumentů, které navíc obsahuje i faktografickou přílohu přihlášky (adresář pražských kulturních institucí),
  • pohledy Praha město literatury.

Více informací o procesu vzniku a odevzdání přihlášky přinášíme v článku.

Přihlášku v anglickém znění si můžete přečíst nebo stáhnout zde.