Síť kreativních měst UNESCO (UNESCO Creative Cities Network, UCCN) vznikla v roce 2004 a nyní sdružuje 295 měst ze 90 různých zemí. Města se v rámci svého členství v síti zavazují k rozvíjení partnerství, podněcování účasti na kulturním životě obyvatel a k začleňování kultury do plánů udržitelného rozvoje města. Činnost sítě se zaměřuje na sedm kreativních oblastí: řemesla a tradiční lidová kultura, design, film, gastronomie, mediální umění, hudba a literatura. Kromě Prahy je členem sítě kreativních měst UNESCO také Brno, které získalo titul kreativního města hudby.

Kreativní města literatury UNESCO

Prestižní titul kreativní město literatury, jehož nositelem je od roku 2014 Praha, uděluje UNESCO městům s mimořádným významem na poli literatury. Síť kreativních měst literatury UNESCO nyní sdružuje 42 měst po celém světě. Dosavadními nositeli titulu byla města Angoulême, Bagdád, Barcelona, Bejrút, Dublin, Dunedin, Durban, Edinburgh, Exeter, Granada, Heidelberg, Iowa, Krakov, Kuhmo, Láhaur, Leeuwarden, Lillehammer, Lublaň, Lvov, Manchester, Melbourne, Milán, Montevideo, Nanking, Norwich, Nottingham, Óbidos, Oděsa, Praha, Pučchon, Québec, Reykjavik, Seattle, Sulejmánie, Tartu, Uljanovsk, Utrecht, VratislavWondžu. Od 8. listopadu 2021 se nově připojují i Göteborg, JakartaVilnius.

Angoulême
Bagdád
Bagdád
Barcelona
Barcelona
Bejrút
Dublin
Dunedin
Dunedin
Durban
Durban
Edinburgh
Exeter
Göteborg
Granada
Heidelberg
Heidelberg
Iowa
Jakarta
Krakov
Krakov
Kuhmo
Láhaur
Leeurwarden
Leeuwarden
Lillehammer
Lillehammer
Lublaň
Lublaň
Lvov
Lvov
Manchester
Manchester
Melbourne
Milán
Milán
Montevideo
Montevideo
Nanking
Norwich
Norwich
Nottingham
Nottingham
Óbidos
Óbidos
Oděsa
Praha
Praha
Pučchon
Pučchon
Québec
Québec
Reykjavík
Reykjavík
Seattle
Seattle
Sulejmánie
Tartu
Tartu
Uljanovsk
Uljanovsk
Utrecht
Utrecht
Vilnius
Vratislav
wondžu město literatury
Wondžu

REZIDENČNÍ POBYTY V PARTNERSKÝCH MĚSTECH UNESCO

Projekt Praha město literatury nabízí rezidenční pobyty pro zahraniční spisovatele a překladatele již od října roku 2015. Do programu stipendijních pobytů se zapojila také další města ze sítě kreativních měst UNESCO.

Rezidenční pobyty v Granadě

Granada

Nové kolo rezidenčních pobytů je vyhlášeno v Granadě, a to na 30 denní pobyt v termínu 4. listopadu – 3. prosince.

Cílí na podporu kontaktů a vytváření vazeb mezi spisovateli z Granady a ostatními městy a zeměmi po celém světě. Rezidenční program je otevřen spisovatelům z celého světa a píšící v jakémkoliv jazyce.

Rezidentům je zdarma zajištěno ubytování, pokryty cestovní výdaje a zajištěno stravování.

Zasílání žádostí je možné do 20. června 2024.


Rezidenční pobyty v Reykjavíku

Reykjavík
Reykjavík

Reykjavík nabízí dvoutýdenní rezidenční pobyt pro autory v termínu 1. – 14. října.

Stipendijní pobyt v Reykjavíku je určen pro jednoho spisovatele či básníka z jiného města ze sítě kreativních měst literatury UNESCO. Přihlásit se mohou spisovatelé, kteří již publikovali alespoň jedno dílo a mají faktický vztah k jinému kreativnímu městu literatury.

Vybranému autorovi budou uhrazeny cestovní náklady, ubytování v domě Benedikta Gröndala a vyplaceno stipendium 650 euro. Organizátoři budou autorovi nápomocni v zapojení do literárního života města.

Zasílání žádostí je možné do 14. června 2024.


Rezidenční pobyty ve Wondžu

wondžu město literatury
Wondžu

Wondžu nabízí rezidenční pobyt pro jednoho zahraničního spisovatele z jiného města sítě kreativních měst literatury UNESCO.

Rezidentovi bude uhrazena zpáteční letenka a částečná strava v Kulturním centru Toji, kde bude ubytován. Pobyt nabízí možnost poznat korejskou kulturu a literární scénu a navázat vztahy s dalšími umělci pobývajícími v Kulturním centru Toji.

Osmitýdenní rezidenční pobyt bude probíhat v termínu 1. září – 31. října a přihlásit se mohou všichni publikovaní autoři.

Zasílání žádostí je možné do 31. května 2024.


Rezidenční pobyty v Krakově

Krakov
Krakov

Krakov pokračuje ve svém rezidenčním programu, který je určen mladým nadějným spisovatelům z partnerských měst sítě kreativních měst literatury UNESCO.

Rezidenční program v Krakově nabízí spisovatelům a překladatelům dvouměsíční pobyt ve Ville Decius. Rezidentům je hrazena doprava do Krakova a zpět a poskytnuto měsíční stipendium ve výši 2500 zlotých. Krakov zajistí rezidentům možnost podílet se na literárním životě města a pomůže jim rozvíjet příležitosti k propagaci svých děl v Polsku.

Zasílání žádostí bylo možné do 23. dubna 2023.


Rezidenční pobyty v Leeurwardenu

Leeurwarden
Leeurwarden

Leeurwarden nabízí měsíční rezidenční pobyt pro zahraniční spisovatele a překladatele z ostatních měst ze sítě kreativních měst literatury UNESCO.

Spisovatelé mohou strávit měsíc zkoumáním nebo psaním svého literárního projektu a seznámit se s nizozemskou literární scénou.

Hostující spisovatel obdrží příspěvek ve výši 2 000 EUR a náhradu výdajů ve výši 35 EUR denně, bude mu uhrazeno i ubytování.

Zasílání žádostí bylo možné do 20. února 2023.


Rezidenční pobyty v Tartu

Tartu
Tartu

Tartu zahájilo svůj program rezidenčních pobytů v roce 2017.

Stipendijní program Tartu má za cíl zvýšit mezinárodní komunikaci a spolupráci, přispět k mobilitě spisovatelů a překladatelů, nabídnout kreativní a inspirativní prostředí a poskytnout spisovatelům příležitost představit svou práci estonským čtenářům. Program je otevřen všem spisovatelům a překladatelům z celého světa.

Rezidentům je zdarma zajištěno ubytování, proplaceno cestovné a poskytnuto stipendium ve výši 600 euro měsíčně.

Zasílání žádostí bylo možné do 15. února 2023.


Rezidenční pobyty v Lublani

Lublaň
Lublaň

Lublaň nabízí dva měsíční rezidenční pobyty pro zahraniční spisovatele z dalších měst ze sítě kreativních měst literatury UNESCO. V roce 2023 budou nabízena dvě rezidentská místa, vždy v trvání jednoho měsíce, konkrétně v červnu a na přelomu října a listopadu.

Každému rezidentovi bude na měsíc poskytnuto stipendium ve výši 1000 euro a ubytování v restaurovaném Swisshouse Creative Centre. Rezidenti se seznámí s literární scénou v Lublani, organizátoři jim umožní veřejnou prezentaci jejich práce, případně setkání s překladateli.

Zasílání žádostí bylo možné do 7. ledna 2023.


Rezidenční pobyty v Košicích

Košice

Košice jsou prvním slovenským městem, které se zapojilo do sítě kreativních měst UNESCO a získalo titul města mediálních umění.

Rezidenční pobyt v Košicích je určen pro umělce se vztahem k jinému kreativnímu městu UNESCO. Nabízen je zpravidla měsíční rezidenční pobyt. Vybranému umělci budou pokryty náklady na dopravu, poskytnuto ubytování, ateliér a stipendium ve výši 2000 euro a také náklady na produkci. Více v aktuální výzvě.

Zasílání žádostí bylo možné do 1. srpna 2022.


Rezidenční pobyty v Pučchonu

Pučchon
Pučchon

Korejské město Pučchon zahajuje svůj program rezidenčních pobytů, který bude v roce 2022 určen dvěma zahraničním autorů.

Pobyty cílí na spisovatele, překladatele a autory komiksů z jiných měst zapojených do sítě kreativních měst UNESCO. Zasílat přihlášky tedy mohou autoři ze všech 246 měst v síti.

Rezidenční pobyty budou trvat 7 týdnů. Vybraným autorům budou uhrazeny cestovní náklady, ubytování a vyplaceno stipendium do výše 850 dolarů.

Zasílání žádostí bylo možné do 31. května 2022.


Rezidenční pobyty v Barceloně

Barcelona
Barcelona

Barcelona nabízí rezidenční program pro spisovatele, dramatiky a překladatele.

V roce 2022 bude uděleno celkem 20 grantů, v rámci kterých bude autorům umožněno pobývat dva měsíce v Barceloně a bude jim vyplaceno stipendium ve výši 3000 euro.

Rezidenční pobyty probíhají na jaře a na podzim a jsou otevřeny pro autory všech národností, kteří mají alespoň jednu vydanou publikaci. V případě dramatiků je pak nutná alespoň jedna premiéra.

Zasílání žádostí bylo možné do 27. ledna 2022.


Rezidenční pobyty v Heidelbergu

Heidelberg
Heidelberg

Nově zahájilo svůj program rezidenčních pobytů město Heidelberg.

Rezidenční pobyt v Heidelbergu mohou současně absolvovat dva žadatelé, přičemž následující období rezidenčního pobytu bude trvat od 1. února do 30. dubna 2020.

Rezidence se nachází v Dilsbergu, malebném městečku 14 kilometrů od Heidelbergu. Každý vybraný umělec obdrží tříměsíční stipendium až do výše 3750 euro a proplacení cestovních nákladů do výše 1000 euro.

Zasílání žádostí bylo možné do 16. září 2019.


Rezidenční pobyty v Uljanovsku

Uljanovsk
Uljanovsk

Uljanovsk zahájil svůj rezidenční program v roce 2019.

Nabízeny jsou dvě měsíční stipendia v červnu a září 2019. Zasílat žádosti mohou autoři nejméně jedné vydané knihy, divadelního scénáře nebo překladatelé z ruštiny do jiného jazyka se zájmem o ruskou kulturu a literaturu.

Vybraným autorům bude poskytnut apartmán v centru města, proplaceny cestovní výdaje a účast na veřejných akcích. Výše stipendia bude stanovena s každým rezidentem individuálně.

Zasílání žádostí bylo možné do 31. března 2019.