Kafka 2024 header

V Praze startuje rok Franze Kafky, který nabídne pestrý kulturní program

3. června 2024 uplyne sto let od smrti spisovatele a pražského rodáka Franze Kafky. Hlavní město Praha tak ve spolupráci s Prague City Tourism, Městskou knihovnou v Praze a platformou Kafka 2024 symbolicky zahájilo rok Franze Kafky. Kafkův odkaz připomene řada akcí, ale také knihy, podcasty a dokonce i videohra.

Franz Kafka smuteční oznámení ČJ
Úmrtní oznámení v dobovém tisku

Franz Kafka vyrůstal v multikulturní Praze, ovládal češtinu i němčinu a zažil nejen vzájemné obohacování a prolínání se německé, české a židovské kultury, ale také vzestup nacionalismu a antisemitismu. Tedy témat, která se palčivě týkají i nás dnes. A v neposlední řadě věnoval v souladu s dobou pozornost zdravému životnímu stylu a stravě. Že byl vegetariánem, se přitom vlastně moc neví.

Toto výročí skýtá nejen možnost podívat se na Kafkovo dílo a život z aktuálních a nových úhlů pohledu. Je to také příležitost věnovat se česko-německému kulturnímu dědictví a vzájemné výměně a ovlivňování obou kultur a národů až do současnosti.

Z iniciace Spolku Adalberta Stiftera a Praha město literatury UNESCO se zrodil projekt Kafka2024, který podporuje a zaštiťuje všechny, kteří se budou ve svém programu tomuto německy mluvícímu pražskému rodákovi věnovat.

Vnikly webové stránky, které přináší dvojjazyčné informace o akcích v jednotlivých městech a různých o soutěžích a výzvách a mnoho dalšího. Na stránkách Praha město literatury pak najdete samostatnou podstránku Kafka 2024 s přeloženými texty literárního vědce a Kafkova životopisce Reinera Stacha. Obsahují základní informace o Franzi Kafkovi a kontextu jeho života a díla.

Své místo má Kafka i na webu Prague City Tourism. Tam zájemci naleznou informace o ikonických místech spojených s Kafkou. PCT také letos nabízí vycházky s průvodci po místech Kafkova mládí a dalších let života.

Kulturní program pro dospělé i děti nebo Kafkova tramvaj

Tramvaj Franze Kafky
V Praze můžete potkat i „kafkovskou tramvaj“

Nejen pro Pražany je v rámci výročí připraven program pro děti i dospělé zahrnující řadu projektů s kafkovskou tematikou. Kromě projektů z oblasti filmu, literatury, divadla a hudby vznikla také komunikační kampaň, jejíž součástí je také speciálně nazdobená tramvaj s motivy Kafkova života. Ta vyrazila do pražských ulic v úterý 9. dubna. Tramvaj ozdobena ilustracemi české ilustrátorky Simony Lore bude Prahou projíždět po celý rok.

Během roku Franze Kafky se uskuteční také projekt ilustrátorky Magdaleny Jetelové s názvem Franz Kafka-Elevace. Představuje transformaci Novomlýnské vodárenské věže prostřednictvím poutavých ilustrací. Projekt je tak originálním propojením vizuálního umění a literatury.

Dále se můžete těšit například na inscenaci Divadla na Zábradlí Kafka has left the building nebo Kauzu Kafka připravenou Pražským komorním baletem. Připravují se i výstavy a publikace, například ve spolupráci s Židovským muzeem, Židovskou obcí, Pražským literárním domem německého jazyka nebo Revolver Revue a spolkem Architektura.

Na co se můžete těšit?

Kafka 2024 - Kafkaesque

KAFKAesque
Centrum současného umění DOX, 9/2 – 22/9/2024

Výstava zaměřující se na reflexi Kafkova díla a poetiky v současném výtvarném umění. Výstavu doprovodí řada akcí, včetně literárních čtení, filmových projekcí či koncertů.
Více

Hledá se Odradek

Hledá se Odradek
Židovské muzeum v Praze, 1/4 – 31/12/2024

Venkovní hra, která zve malé i velké návštěvníky k prozkoumání podoby Židovského Města v jeho původní urbanistické podobě – tedy před pražskou asanací – a k pátrání po tajuplném tvorovi.
Více

Kafka 2024 - Kafka performance dinner

Kafka performance dinner
Kafkárna, 3/6/2024

Tematická zážitková hostina s performancemi českých
a německých umělkyň a umělců v atelieru UMPRUM na Ořechovce.
Více

Kafka 2024 - Playing Kafka

Playing Kafka

Počítačová hra vyvíjená Goethe-Institutem společně s nezávislým herním studiem Charles Games. Playing Kafka oživuje Kafkův literární svět ve virtuálním prostoru, můžete se tak virtuálně ponořit do tajemného světa Kafkova románu.
Více