Síť kreativních měst literatury UNESCO sdružuje 39 měst na 6 kontinentech. Tento titul uděluje UNESCO městům s mimořádným významem na poli literatury. Členská města sítě podporují kreativitu literární tvorby, svobodu projevu a snaží se hledat různé cesty, jak rozvíjet literaturu nejen na svém území, ale také v mezinárodním měřítku.

Síť kreativních měst literatury UNESCO každoročně pořádá výroční setkání, na kterých lídři z jednotlivých měst plánují společné projekty, sdílí své zkušenosti a své další směřování v rámci UNESCO sítě. V roce 2020 setkání hostila Praha, která je členem kreativní sítě měst literatury UNESCO od roku 2014. Bohužel kvůli situaci spojené s koronavirem COVID-19, nebylo možné, aby se zástupci jednotlivých měst setkali v Praze osobně. Setkání proto nahradila první online konference kreativních měst literatury UNESCO. Rozsáhlá konference proběhla 21. – 25. září 2020 prostřednictvím projektu Praha město literatury.

„I když online schůzka nemohla nahradit osobní setkání členů naší sítě, kulturní výměnu a stimulaci kreativity, kterou by shromáždění lidí v našem krásném městě přineslo, doufáme, že duch letošního výročního setkání bude žít dál díky novému virtuálnímu formátu.“ (Kateřina Bajo, ředitelka projektu Praha město literatury UNESCO)

Hlavním tématem konference byla tentokrát mezinárodní spolupráce během pandemie, obnova literárního sektoru zasaženého celosvětovou krizí, podpora spisovatelů a zvýšení odolnosti celého knižního průmyslu. Jednotlivá města literatury se představila prostřednictvím videí a prezentací, sdílela své zkušenosti a úspěšné literární projekty a představen byl také nový společný web: https://www.citiesoflit.com/.

Delegáti z jednotlivých UNESCO měst na závěr poslali jako pozdrav dětské knihy ze svých metropolí do kanceláře Praha město literatury za účelem jejich darování veřejné knihovně.