Při příležitosti konání 20. ročníku festivalu Den poezie uvedla Společnost poezie a Praha město literatury projekt básník města / básnířka města. První „básnířka města Prahy“ Sylva Fischerová iniciovala v roce 2019 a 2020 aktivity spojené s poezií, které navázaly na bohatou básnickou historii města. Stala se ambasadorkou poezie doma i v zahraničí.

Básníci města Prahy

Uvedením tohoto projektu se Praha připojila k dalším významným světovým metropolím, které mají svého vlastního „městského básníka“ (např. Edinburgh, Amsterdam, Antverpy, San Francisco, Toronto). Různá města mají pro svého básníka města stanovenou různou délku působnosti (nejčastěji jeden až tři roky) a různé povinnosti. Vždy je však tato role považována za způsob, jak zviditelnit poezii v každodenním životě občanů daného města a vytvářet jedinečné umělecké dědictví prostřednictvím veřejných čtení a projektů na podporu povědomí o poezii. Básníci jsou vybíráni nejen pro kvalitu své práce, ale také pro své propojení s městem (například legendární beatnický básník Lawrence Ferlinghetti, narozený 24. března 1919, byl jmenován prvním městským básníkem v San Franciscu v roce 1998).

30. června 2021 předala Sylva Fischerová na společném večeru básníků města Prahy pomyslnou štafetu dalšímu básníkovi města Prahy – Vítu Janotovi. Ten uskutečnil řadu oblíbených literárních vycházek, ať už zaniklými Zátorami, Karlínem, nebo třeba okolím pražské magistrály. Podařilo se mu také natočit dva poetické filmy. A na závěr svého působení uspořádat i výjimečnou akci v páternosteru bývalých Elektrických podniků na Vltavské, při které četlo svá díla několik básníků, a večer uzavřel povedený happening.

V průběhu letošního festivalu Den poezie došlo 8. listopadu 2022 na Avoid Floating Gallery k vyhlášení nového Básníka města Prahy, kterým bude po celý příští rok Petr Borkovec. Ten svoje plány na příští rok zatím nechtěl prozradit, ovšem doufá, že role básníka bude především příležitostí, která mu umožní realizovat některé nové projekty.

Obsah článku:

PETR BORKOVEC – básník města Prahy 2023

Petr Borkovec narozen 17. dubna 1970 v Louňovicích pod Blaníkem je český básník, překladatel a publicista. Kromě samostatných básnických a povídkových sbírek píše také knihy pro děti a je zastoupený v řadě antologií a sborníků. Od roku 1992 je redaktorem revue pro literaturu a kulturu Souvislosti.

Publikoval jedenáct básnických sbírek, zmínit můžeme například Polní práci (Mladá fronta,1998), Needle-book (Paseka, 2003) nebo Milostné básně (Fra, 2012). V roce 2017 pak vydal svou první knihu povídek Lido di Dante (Fra), následovanou dalšími dvěma. Věnuje se také psaní knih pro děti.

Třikrát byl nominován na cenu Magnesia Litera, poprvé v kategorii Moleskine Litera za poezii za sbírku Herbář k čemusi horšímu (2019). O rok později za knihu dětské poezie Každá věc má něco společného se štěstím, která zároveň získala ocenění Zlatá stuha. V roce 2021 pak nominace Palmknihy Litera za prózu přišla díky povídkám Sebrat klacek. V roce 1995 obdržel Cenu Jiřího Ortena za sbírku Ochoz. Jeho soubor povídek Petříček Sellier & Petříček Bellot byl v čtenářské anketě Tvárnice zvolen dílem roku 2019.

Jeho básně byly přeloženy téměř do všech evropských jazyků; knižně publikoval v Rakousku a Itálii. Sám překládá převážně z ruské poezie 20. století. V roce 2001 získal německou Cenu Huberta Burdy a jihotyrolskou Cenu Norberta C. Kasera za německý překlad své sbírky Polní práce. Oceněn byl rovněž jeho překlad Aischylovy Oresteie.

O svých aktivitách vás bude informovat přímo Petr Borkovec v části Městský básník 2023.

VÍT JANOTA – druhý básník města Prahy 2021 – 2022

Vít Janota, básník, chodec po periferiích reality, letec pod radarem, překladatel, hudebník, se narodil 3. března 1970 v Praze, kde žije dodnes. Vystudoval fyziku na Matematicko-fyzikální fakultě UK – obor Fyzika molekulárních a chemických struktur, vystřídal různá zaměstnání a nyní pracuje jako programátor. Publikoval časopisecky a je též zastoupen v rozličných almanaších, sbornících a antologiích.

Za knihu Víkend v jakémsi Švýcarsku byl nominován na cenu Magnesia Litera 2017 v kategorii poezie.

Vydal básnické sbírky K ránu proti nebi (Dauphin, 2002), Fasování košťat (Dauphin, 2004), Praha zničená deštěm (Dauphin, 2006), Miniová pole (Dauphin, 2008), Jen třídit odpad nestačí (Dauphin, 2011), Noc a déšť (Dauphin, 2013), Víkend v jakémsi Švýcarsku (Dauphin, 2016) a Uličnice (Dauphin, 2016).

Jeho básně byly přeloženy do angličtiny, němčiny, francouzštiny, rumunštiny, polštiny a ukrajinštiny. Sólově nebo v příležitostných sdruženích vystupuje jako hráč na saxofony a klarinet.

Podílel se na českých překladech vybraných básní Tomase Tranströmera (spolu s Milanem Richterem, Přijde smrt a vezme ti míry /Dauphin, 2015/), do češtiny přeložil sebrané básně Alfreda Brendela (2×2=13 /Volovox Globator, 2018/).

Události s Básníkem města Vítem Janotou si můžete s námi připomenout zde:

Zátory aneb Kde je tady ta hospoda? (24. 10. 2021)

Literárně-architektonická procházka. Vpravdě detektivní pátrání po hospodách v zaniklé čtvrti, jejíž genius loci si nezadal s takovými místy jako je Malá Strana nebo hradčanský Nový Svět.

Průvodci nám byli Vít Janota, Anna Beata Háblová (architektka, básnířka a sběratelka zapomenutých a opuštěných míst), Václav Kahuda (prozaik, zátorský skororodák a gastronomický čaroděj) a pes Lojzík.

Karlín 2.0 aneb Rohan City (21. 11. 2021)

Ostrov bez ostrova, město bez města, divočina bez divočiny. Po téměř dvou letech se Vít Janota během Dne poezie vrátil na literární vycházku do Karlína, tentokrát v roli Básníka města Prahy. V lehce melancholickém putování jsme se podívali, jak se změnila stará místa, a navštívili místa nová, kde zítra bude možná již brzy znamenat včera.

Ze severu na jih aneb Kde je tady to nádraží? (24. 4. 2022)

Jemné industriální dobrodružství (skoro) v mezích zákona, při kterém jsme si položili otázku, zda je severojižní magistrála jasnozřivé řešení dopravní situace v Praze, anebo jeden z největších zločinu v dějinách urbanismu (a také pořádně zmokli).

Průvodci nám byli Vít Janota, Josef Straka, chodec po místech, na která by se polovina z nás neodvážila ani pomyslet, a autor sbírky Magistrála Tim Postovit.

Promítání v hospůdce U Budyho (12. 9. 2022)

Sursum Janota pozvánka

V snad až legendární hospůdce U Budyho proběhlo na podzim tohoto roku promítání dvou krátkých filmů Filipa a Víta Janoty, a to film o hledání nejvyššího pražského vrcholu SURSUM a vycházky pro pražských mostech Pražská odyssea aneb Z Tróje až k prvnímu mostu.

Svými texty a zasvěceným komentářem doprovázeli promítání Karel Kuna & Vít Janota.

Okružní večer aneb Dávej pozor na to, co říkáš, když jedeš nahoru, mohli by se tě na to zeptat, až pojedeš dolů (7. 11. 2022)

Na závěr svého působení jako básník města Prahy uspořádal Vít Janota ve spolupráci s festivalem Den poezie úvodní večer festivalu. Originální akce, kde byly hlavní hvězdou večera páternostery, se konala v rekonstruovaných prostorech budovy Elektrických podniků (nyní WPP Campus). Byl to večer plný poezie a hudby. Okružními výtahy k nám postupně přijeli (a zase odjeli) básník, prozaik a fotograf Igor Malijevský, prozaik Karel Kuna, básník a kurátor Jaromír Typlt, básník města Prahy Vít Janota, kvartet ve složení Anna Romanovská (housle), Kristýna Farag (flétna), Vít Nermut – (housle) a Michal Hrubý (flétna) a na závěr celý orloj.

Okružní večer

Libni zdaleka se vyhni a o hodně přijdeš (12. 11. 2022)

V rámci festivalu Den poezie jsme zavítali na další ze série populárních literárních vycházek, kdy se vždy nejen projdeme, ale vyslechneme si i něco o místech, kterými procházíme – architektonicky, historicky a, hlavně, poeticky. Tentokrát nás již emeritní básník města Prahy Vít Janota provedl taji Libně.

SYLVA FISCHEROVÁ – první básnířka města Prahy 2019 – 2021

Sylva Fischerová, která byla vybrána partnery projektu Praha město literatury, je jednou z nejvýznamnějších současných básnířek a je také dlouholetou obyvatelkou Prahy a profesorkou na Karlově Univerzitě. Praha inspirovala již mnoho z jejích básní. Vystudovala klasickou filologii a působí v Ústavu řeckých a latinských studií Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. Vydala jedenáct básnických sbírek – první Chvění závodních koní v roce 1986 a dosud poslední Kostel pro kuřáky. Publikovala také soubory povídek Zázrak a Pasáž, dvě prozaické knihy Evropa je jako židle Thonet, Amerika je pravý úhel a druhou Bizom aneb Služba a mise a dvě knihy pro děti: Júla a Hmýza a Egbérie a Olténie. Edičně i jako tvůrce se podílela na řadě sbírek včetně pražské říční antologie Dryák ředěný Vltavou. Její verše byly přeloženy do řady jazyků a knižně vyšly v angličtině, próza pak v polštině, portugalštině, němčině a holandštině. Její verše zhudebnila ve dvou albech Monika Načeva.

Ukázka z knihy Sylvy Fischerové Kostel pro kuřáky / A Church for Smokers.

Básnířka města Prahy v roce 2018/19

Jako básnířka města Prahy byla Sylva Fischerová uvedena během festivalu Den poezie 12. listopadu 2018. Na úvod svého působení v roli městské básnířky absolvovala čtení spolu s městskými básníky z Edinburghu, Antverp a Kodaně. V roce 2019 zaštítila a sama uspořádala řadu zajímavých akcí: 3. dubna 2019 otevřela Strašnickým večerem čtení a hudby atrium Domu čtení pro letní sezónu 2019, 8. dubna 2019 uvedla Večer mladých autorů ve Viničním altánu v Havlíčkových sadech, popřála Lawrenci Ferlinghettimu k jeho 100. narozeninám, 12. května 2019 uspořádala cyklus básnických setkání pro poetickou scénu veletrhu Svět knihy, představila básníky z Filozofické fakulty UK, v červnu 2019 uspořádala večer věnovaný autorům spjatých se Zbraslaví, podílela se na bilingválním literárním večeru Poet(ry) in the city, v září 2019 také na Zažít město jinak a na závěr roku 2019 přichystala cyklus přednášek Světová poezie. 10. listopadu 2019 uspořádala literární procházku Žižkovem a literární večer věnovaný autorům, kteří zde vyrostli. Zúčastnila se také akcí v zahraničí – v Krakově, Dublinu nebo na Lipském knižním veletrhu.

Básnířka města Prahy v roce 2020

V březnu 2020 se pod patronací básnířky města Prahy uskutečnil Francouzsko-český večer současné poezie. Sylva Fischerová pokračovala v roli básnířky města Prahy i přes koronavirovou krizi. Sice nebylo možné, aby se v původně plánovaném květnovém termínu uskutečnilo pokračování úspěšného pořadu Básníci na FF UK, ale byly založeny stránky: https://basnici.ff.cuni.cz/, které nabízejí básníkům prostor, kde mohou své básně zveřejnit. Druhý díl Básníků na FF UK nakonec úspěšně proběhl 17. června 2020. 25. června uspořádala básnířka města Prahy Smíchovský literární večer, kde se představili autoři, jejichž tvorba nebo život jsou spjaty se Smíchovem. 2. července se pod patronací básnířky města Prahy konalo uvedení nové básnické sbírky Sylvy Fischerové Kostel pro kuřáky v rámci festivalu Knihovna na vlnách a 29. července se na Břevnovském literárním večeru představili autoři, jejichž tvorba nebo život jsou svázány s Břevnovem a s Prahou 6. Akce, věnované autorům spjatým s konkrétní pražskou čtvrtí, pokračovaly Libeňským večerem, který proběhl 3. září 2020. V pátek 18. září 2020 se pod patronací básnířky města Prahy konal večer k nedožitým 96. narozeninám Ivana Diviše a 24. září jste se mohli přijít zaposlouchat na Vietnamsko-český festival do vietnamské literární tvorby.

Básnířka města Prahy představuje současnou českou poezii pro Calvert Journal

Básnířka města Prahy Sylva Fischerová byla oslovena, aby vybrala pět básní českých básníků pro Calvert Journal a k nim přidala jednu svoji. Na její výběr se můžete podívat zde.

Sylva Fischerová se v roce 2020 účastnila také festivalu Den poezie!

O aktuálních akcích vás budeme informovat v kalendáři. Jste srdečně zváni!

Události s Básnířkou města Sylvou Fischerovou si můžete s námi připomenout zde:

Den poezie s Básnířkou města Prahy (12. 11.2018)

(Fotogalerie z večera.)

Festival Den poezie, který se se každoročně odehrává v desítkách měst celé České republiky včetně Prahy a je již několik let počtem akcí nejrozsáhlejším festivalem poezie v naší zemi, představil v rámci svého programu básnířku města Prahy Sylvu Fischerovou.

Projekt básník/básnířka města Prahy byl uveden ve spolupráci Praha město literatury a Společnosti poezie při příležitosti konání 20. ročníku festivalu 12. listopadu 2018 v prostorách Galerie Českých center. První básnířka města Prahy Sylva Fisherová, která byla vybrána partnery projektu Praha město literatury, četla ze své poezie během společného pořadu se zpěvačkou Monikou Načevou. Myšlenku projektu a historii městských básníků veřejnosti představil moderátor David Vaughan.

Sylva Fisherová v roli básnířky města Prahy absolvovala čtení v rámci festivalu Den poezie také v pondělí 19. listopadu 2018 v Kolowratském paláci spolu s městskými básníky z Edinburghu (Alan Spence), Antverp (Maarten Inghels) a kodaňským básníkem Martinem Glasem Serupem během večera nazvaného Nebát se města.

Báseň Sylvy Fischerové U železničního mostu byla od 5. listopadu a během festivalu Den poezie umístěna v pražských prostředcích městské dopravy.

Strašnický večer čtení a hudby (3. 4. 2019)

Večer spolupořádal projekt Praha město literatury a Společnost poezie pod patronací básnířky města Prahy. Tento večer zároveň otevřel atrium Domu čtení pro letní sezónu 2019.

VINOHRADSKÉ DĚTIČKY A VRŠOVIČTÍ EZOPOVÉ (8. 4. 2019)

8. dubna 2019 se ve Viničním altánu v Havlíčkových sadech uskutečnil literární večer pod patronací básnířky města Prahy Sylvy Fischerové.

Básnířka Sylva Fischerová přeje Lawrenci Ferlinghettimu (24. 3. 2019)

Sylva Fischerová, první básnířka města Prahy, zaslala své přání Lawrenci Ferlinghettimu, prvnímu básníku města San Francisco k jeho 100. narozeninám.

Lawrence Ferlinghetti, jedna z největších legend americké Beat Generation 50. a 60. let dvacátého století, oslavil v neděli 24. března 2019 své 100. narozeniny. Česká básnířka Sylva Fischerová mu ve svém narozeninovém přání napsala, jak velký význam a vliv měla jeho poezie pro ni i její generaci. K přání přidala také jednu ze svých básní, The Newcomer´s Prague, kterou napsala po svém příchodu z Olomouce do Prahy v 80. letech.

O vlivu díla Lawrence Ferlinghettiho nejen na svoji tvorbu Sylva Fischerová říká: „Básně Lawrence Ferlinghettiho byly jedny z těch, s nimiž jsme dospívali, ostatně stejně jako s celou edicí Plamen, která nám už od mírného uvolnění na konci 50. let zprostředkovala soudobou světovou poezii v těch nejlepších překladech. Výbor z Ferlinghettiho poezie nazvaný Lunapark v hlavě vyšel v této edici ve skvělém překladu Jana Zábrany v roce 1962, tedy velmi brzy po vydání jeho první sbírky (A Coney Island of the Mind, vyšla v USA v roce 1958) a spolu s dalšími svazky americké poezie (Corso, Mokré moře; Stevens, Muž s modrou kytarou; Patchen, Když jsme tu byli spolu) i s úžasným výborem Zábrany a Mareše z poezie amerických básníků Obeznámeni s nocí, znamenal pro mou generaci – troufám si tvrdit – něco víc než „jen“ básnickou četbu. Bylo to skutečné a zásadní poetické gesto, které zároveň v komunistickém Československu – což nyní, tváří v tvář trumpovské Americe, může znít směšně, ale tehdy tomu tak bylo – představovalo i gesto bytostné touhy po svobodě, kterou pro nás autoři beat generation ztělesňovali.“

Sylva Fischerová je jednou z nejvýznamnějších českých básnířek. Vydala deset básnických sbírek – první Chvění závodních koní v roce 1986 a dosud poslední Kostel pro kuřáky. Publikovala také soubory povídek Zázrak a Pasáž, dvě prozaické knihy Evropa je jako židle Thonet, Amerika je pravý úhel a druhou Bizom aneb Služba a mise a dvě knihy pro děti: první Júla a Hmýza a druhou Egbérie a Olténie. Její verše byly přeloženy do řady jazyků. V roce 2018 byla požádána partnery projektu Praha město literatury UNESCO, aby se stala první básnířkou města Prahy, tedy ambasadorkou poezie doma i v zahraničí, a aby tak iniciovala aktivity spojené s propagací poezie v Praze i v zahraničí.

Uvedením tohoto projektu se Praha připojuje k dalším významným světovým metropolím, které mají svého vlastního „městského básníka“ (např. Edinburgh, Amsterdam, Antverpy, San Francisco, Toronto). V roce 1998 se básníkem města San Francisco stal právě i Lawrence Ferlinghetti. Tato role je vždy považována za způsob, jak zviditelnit poezii v každodenním životě města prostřednictvím veřejných čtení a projektů na podporu poezie.

O své roli básnířky města Prahy Sylva Fischerová říká: „Roli básnířky města Prahy chápu jako způsob, jak dostat poezii více do veřejného prostoru – do jednotlivých městských částí, ale třeba i do institucí, kde se obvykle vyskytuje v jiné podobě (jako je např. má domovská FF UK). Zároveň bych chtěla upozornit i na autory, kteří – dle mého soudu neprávem – zmizeli ze širšího povědomí. A tak dál – mám zkrátka spoustu plánů, otázka přirozeně je, co všechno se mi podaří uskutečnit. Ráda bych ale přispěla k tomu, aby poezie byla vnímána ne jako něco luxusního nebo nadbytečného, ale jako součást našich životů, i když možná ,součást s tajemstvím´, ono holanovské ,něco pro někoho, nic pro všechny´…“

Básnířka města Prahy na veletrhu Svět knihy (květen 2019)

(Fotografie z akce.)

Na mezinárodním veletrhu Svět knihy 2019 v rámci poetické scény situované do Lapidária Národního muzea uvedla básnířka města Prahy Sylva Fischerová řadu zajímavých básnických setkání. Mohli jste se zaposlouchat do poezie Sylvy, Violy a Ester Fischerových, Wandy Heinrichové, básníků Petra Krále, Pavla Kolmačky, Ladislava Salepka, ale i mnoha dalších.

Kámen a noc: Ewald Murrer a Ladislav Zedník

Autorské čtení a diskuze se dvěma významnými básníky dvou autorských generací, které spojuje mnohem více než jen motiv kamene a noci. Ewald Murrer, autor řady básnických knih, vydal v minulém roce sbírku Tma se mne dotýkala, a v tom letošním připravuje knihu Noční četba. V minulém roce vyšel také jeho Zápisník pana Pinkeho, reedice jedné z podstatných knih 90. let. Ladislav Zedník za svou poslední sbírku Město jeden kámen získal ocenění Magnesia Litera za poezii, ale už jeho předchozí básnické knihy Zahrada s jabloněmi a dvěma křesly a Neosvitly vzbudily zaslouženou pozornost. Akci uvedl Josef Straka.

Petr Borkovec a Ivan Wernisch

Petr Borkovec představil svou poezii a též poezii Ivana Wernische. Akci uvedl Martin Lukáš.

Viola – Ester – Sylva: Blízkost v různosti

Viola, Sylva, Ester Fischerovy – tři výrazné české básnířky tří generací. Dvě dcery a vnučka českého filosofa J. L. Fischera vnesly do české poezie tři originální osobní poetiky, každá svůj zcela původní výraz, osobitý jazyk a nezaměnitelné vidění. Čím se od sebe liší? Co je jejich poezii společné? O tom vypovědělo čtení z jejich díla i úvodní slovo editora Jana Šulce.

Města a nejvyšší tóny – autorské čtení básníků Wandy Heinrichové a Petra Krále

Básnířka a překladatelka Wanda Heinrichová (1968) a básník, překladatel a esejista Petr Král (1941) četli z nedávno vydaných sbírek Jehla sestupuje (2018) a Kolem vejce (2016), případně z nových rukopisů. Oba autoři krátce pohovořili o svých poetikách i o tom, co považují v poezii za důležité. Akci moderoval Jakub Řehák.

NEKONEČNÁ – NEVYSTUPOVAT

Básnířka města Prahy uvedla mimopražské básníky Pavla Kolmačku a Ladislava Selepka

Jako i jiná evropská města, také Praha má svého prvního městského básníka, či spíše básnířku. Cyklus, který Sylva Fischerová pro poetickou scénu Světa knihy navrhla, je zakončen čtením, které dává jasně najevo, že Praha je sice matka měst, ale rozhodně není jedinou matkou dobré poezie. To dosvědčují i oba pozvaní básníci: Ladislav Selepko, žijící v Pardubicích, jehož sebrané verše z let 2001–2014, vydané po předchozích bibliofilských a elektronických edicích knižně pod titulem Devatenáct měst v roce 2016, zapůsobily – přinejmenším pro ty, kdo se s jeho poezií dosud blíže nesetkali – jako zjevení. Pavel Kolmačka, žijící v Chrudichromech u Boskovic, vydal v loňském roce (po sbírkách Vlál za mnou směšný šos, Viděl jsi, že jsi, Moře a Wittgenstein bije žáka) sbírku Život lidí, zvířat, rostlin, včel. Jak tedy vlastně žijeme? A v kolika městech? „Pohybliví lidé na přechodě aktualizují kroky, nesou hlavy, kumulují myšlenky. NEKONEČNÁ – NEVYSTUPOVAT.“

Básníci na FF UK (30. 5. 2019)

Básníci z Filozofické fakulty UK četli ze své tvorby v Kampusu Hybernská 30. května 2019. Akce proběhla pod patronací básnířky města Prahy Sylvy Fischerové. Ve spolupráci s FF UK čtení připravil studentský spolek Bohemistický kruh (BOK) a projekt Praha město literatury.

23. června 2021 na toto setkání navázal již třetí večer básníků – tradice je, zdá se, pevně ukotvena. Těšíme se na další setkávání.

Zbraslavský literární večer (6. 6. 2019)

Večer byl věnován autorům spjatým se Zbraslaví: spisovateli Karlu Michalovi (vlastním jménem Pavlu Buksovi), který na Zbraslavi žil a je pochován na zbraslavském hřbitově, dále jeho manželce Viole Fischerové a básníku Miroslavu Salavovi, který také žil na Zbraslavi.

  • Pod záštitou básnířky města Prahy Sylvy Fischerové.
  • 6. 6. 2019 od 18 hodin v Městské zahradě na Zbraslavi.
  • Večer, doprovázený četbou děl, uvedl Vladimír Karfík, Vratislav Färber a Sylva Fischerová.

POET(RY) IN THE CITY – Básně o městech a ve městech (8. 6. 2019)

Bilingvální literární večer s autorským čtením a diskuzí Poet(ry) in the city – Básně o městech a ve městech. Svou tvorbu představila Sylva Fischerová, Jitka N. Srbová a Josef Straka. Večer byl pořádán ve spolupráci se Společností poezie a projektem Praha město literatury.

Koncert od 21:00 Mutanti Hledaj Východisko.

Praha se na konci roku 2018 připojila k projektu městských básníků – City Poets a první básnířkou hlavního města se stala Sylva Fischerová, autorka deseti básnických sbírek, prozaických i odborných titulů a knih pro děti. Jejím cílem jako básnířky města Prahy je představovat jiné básníky, žijící i nežijící, na místech spojených s jejich tvorbou a životem. Pořádá čtení i na méně obvyklých místech veřejného prostoru nebo na místech zcela specifických. Jejím úkolem je být ambasadorkou poezie i města Prahy v cizině. Během večera zazněly její texty spjaté s Prahou a pohovořila o básnických a literárních akcích ve veřejném prostoru.

Básnířka Jitka N. Srbová v současné době dopisuje čtvrtou básnickou knihu Svět. Její předchozí sbírka s názvem Les popisovala fenomén lesa z různých úhlů pohledu. Autorka přečetla své texty a pohovořila, jak vidět a vnímat poezii, resp. báseň v prostorách města i lesa.

Několik svých textů na závěr přečetl básník a prozaik Josef Straka a promluvil zejména o tom, kým je městský básník v zahraničí, jak básník významným způsobem zasahuje do dění ve městě, například v Nizozemí či Belgii, zmínil se o aktivitách mnoha městských básníků a o jejich čteních, performancích a diskuzích o a ve veřejném prostoru.

EN / Bilingual literary evening with author readings by Sylva Fischerová, Jitka N. Srbová and Josef Straka will be followed by discussion Poet(ry) in the city. The evening is held in cooperation with the Poetry Society and the Prague City of Literature project.

9.00 pm concert Mutanti Hledaj Východisko.

At the end of 2018, Prague joined the project of City Poets. Sylva Fischerová, the author of ten poetry collections, prosaic and expert publications and books for children became the first ambassador of poetry and the city of Prague abroad. Her mission is to present other poets living and non-living in places connected with their creation and life. She also organizes readings in less common public spaces or in places that are significantly specific. During this evening she will present her lyrics connected to Prague, especially to the river and talk about poetic and literary events in the public space.

Jitka N. Srbová is currently preparing to issue her fourth poetic book Svět (The World). Her previous collection, entitled Les (The Woods), described the woods phenomenon from different perspectives. The author will read her texts and talks about how to perceive poetry, respectively a poem in the city and the „forest“.

At the end of the night poet and prose writer Josef Straka will read several of his texts. He will speak about the meaning of the City Poet abroad and how significantly does the poet interfere with the events in the city on examples of the Netherlands and Belgium. He will also mention the activities of many urban poets and their readings, performances and discussions about and in public space.

Přednáškový cyklus Světová poezie (říjen – prosinec 2019)

Deset týdnů poezie vás čekalo od října do prosince 2019 v Městské knihovně v Praze. Každé úterý jste mohli navštívit oblíbený cyklus přednášek Světová poezie věnovaný zejména epické poezii v různých dobách a kulturách: od indické Mahábháraty přes Homéra a Vergiliovu Aeneidu až po Apollinairovo Pásmo. Akce se uskutečnily pod patronací básnířky města Prahy Sylvy Fischerové.

Děkujeme všem, kteří přednášky navštívili!

Dětství na Žižkově (10. 11. 2019)

10. listopadu 2019 se pod patronací básnířky města Prahy Sylvy Fischerové uskutečnila literární procházka Žižkovem a literární večer věnovaný autorům, kteří zde vyrostli.

Francouzsko-český večer (11. 3. 2020)

Francouzsko-český večer současné poezie ve středu 11. března představil šest francouzských a českých básníků, spjatých svou tvorbou s Prahou, ať už se v Praze narodili, žijí zde nebo se do Prahy aspoň načas vrací. Akce byla věnována památce Stanislava Dvorského, který nenadále zemřel v pátek 21. února ve věku 79 let.

Své verše přečetli Guillaume Basset, Sylva Fischerová, Benoit Meunier, Jean-Gaspard Páleníček, Bertrand Schmitt a texty Stanislava Dvorského četl básník Jakub Řehák. Básně zazněly vždy v originále a byly promítnuty v českém, resp. francouzském překladu.

Jazykem večera byla čeština a francouzština.

Večer se konal pod patronací Sylvy Fischerové, básnířky města Prahy, ve spolupráci projektu Praha město literatury s Francouzským institutem v Praze.

SMÍCHOVSKÝ LITERÁRNÍ VEČER NA PALIÁRCE (25. 6. 2020)

Večer představil autory, jejichž tvorba nebo život jsou spjaty se Smíchovem: Jáchyma Topola a jeho prózu Anděl, Ewalda Murrera a jeho Noční četbu, verše Josefa Straky, překladatelské dílo Josefa Holečka, smíchovského rezidenta (uvedl Jan Čermák), prózu Silvestr na Malvazinkách Sylvy Fischerové.

Akce se konala pod patronací Sylvy Fischerové, básnířky města Prahy.

Uvedení básnické sbírky Kostel pro kuřáky (2. 7. 2020)

Pražské básně Sylvy Fischerové, básnířky města Prahy.

Sylva Fischerová píše o městě, ve kterém se narodila a ve kterém od dob studií žije. V některých básních přitom město nemá jméno, a přece je to nepochybně Praha a její genius loci: Valdštejnská zahrada i náplavka, ale také Velká Praha včetně Motola, Modřan a barrandovských teras, vždy ovšem zažívaná osobně, v celku dějin i životního příběhu. K mnoha obrazům Prahy přidává Sylva Fischerová v tomto svrchovaně autorském výboru, kde některé básně vycházejí v této podobě poprvé, další obrazy: Praha jako dryák ředěný Vltavou i místo, kde dějiny světélkují. I ona ale ví, stejně jako Franz Kafka, že tahle matička má drápy.

Uváděl David Vaughan. Akce se konala 2. července 2020 na palubě lodi (A)void Floating Gallery.

Břevnovský literární večer (29. 7. 2020)

(Fotografie z akce.)

Večer představil autory, jejichž tvorba nebo život jsou spjaty s Břevnovem a s Prahou 6: Beatrici Landovskou a její prózu Nikdy není pozdě na šťastné dětství, Veroniku Bendovou s prózou Nonstop Eufrat, dále verše Víta Kremličky a prózy Josefa Moníka. Vzpomenuti byli také břevnovští rezidenti Jaroslav Seifert, Jan Vladislav a Libuše Moníková, stejně jako společenství Regula Pragensis, sídlící dlouhá léta na Hládkově a vydávající mj. časopis Lázeňský host.

„…Pravý lázeňský host se vznáší 2–45 cm nad zemí (pozor! ve větších výškách mají svá loviště muži v bílých pláštích). Jahoda skrytá v posledním soustu šlehačky je mnohdy důležitější než předcházející řada vybraných krmí. Jediné, co nás skutečně zajímá, je perpetuum mobile, neboť vše, co je myslitelné, musí být i realizovatelné, a naopak…“ (časopis Lázeňský host)

Večer proběhl patronací Sylvy Fischerové, básnířky města Prahy, a uskutečnil se 29. července 2020 na zahrádce Kaštanu.

Libeňský literární večer (3. 9. 2020)

Pod patronací básnířky města Prahy se uskutečnil 3. září další ze série večerů věnovaných jednotlivým pražským čtvrtím. Pro kulturní a zelený Libeňský ostrov četl Kamil Bouška, Sylva Fischerová, Emil Hakl, Václav Kahuda, Beatrice Landovská, Ivana Myšková, Petr Pazdera Payne, Petr Placák, Josef Straka a další. Akce se konala v 18 hod. U Budyho v zahrádkářské kolonii Libeňský ostrov.

3. června 2021 na toto setkání navázal druhý večer pro libeňský ostrov – kulturní & zelený.

Večer Ivana Diviše (18. 9. 2020)

V pátek 18. září 2020 se pod patronací básnířky města Prahy konal večer k nedožitým 96. narozeninám Ivana Diviše.

V nově otevřené kobce DOK 16, nacházející se u řeky na smíchovské náplavce, jste si mohli připomenout dílo jednoho z největších českých básníků druhé poloviny 20. století: jeho poezii, Teorii spolehlivosti i korespondenci s Ladislavem (Denisem) Vereckým z 90. let.

Večerem provázel Jan Šulc a Sylva Fischerová, básnířka města Prahy.

  • Pátek 18. září 2020 v 19 hodin
  • DOK 16, Kobka č. 16, Hořejší nábřeží, Praha 5 – Smíchov

Vietnamsko-český festival (24. 9. 2020)

(Fotografie z akce.)

Pod patronací básnířky města Prahy Sylvy Fischerové se 24. září uskutečnil Vietnamsko-český festival, který představil vietnamskou literární tvorbu.

  • 24. září 2020 od 18:30 hodin
  • KC Kaštan, Bělohorská 201

Den poezie 2020

Festival Den poezie se koná každoročně od roku 1999 na počest narození Karla Hynka Máchy. V rámci festivalu organizátoři společně se svými partnery tradičně připravují stovky akcí napříč Českou republikou, kterých se účastní významné osobnosti poetické scény z tuzemska i zahraničí. Letos se Den poezie uskuteční od 9. do 22. listopadu 2020 a kromě obvyklých pořadů slibuje také bohatý online program.

Festival Den poezie je dlouholetým partnerem projektu Praha město literatury. Při příležitosti konání 20. ročníku festivalu jsme ve spolupráci se Společností poezie uvedli projekt básník / básnířka města Prahy. Básnířka města Prahy Sylva Fischerová se představila také na letošním festivalu!

12. listopadu se konalo online setkání Pod přísným dozorem červeného slunce – Adam Borzič a Magdaléna Šipka čtou z novějších básní. Uvádí Sylva Fischerová.

20. listopadu Sylva Fischerová živě vysílala spolu s rodinou z akce Rodinný večírek, kde zazněla poezie J. L. Fischera, Violy Fischerové i její vlastní.

Více informací naleznete na: http://www.denpoezie.cz/.

Hvězdoplavba etc. (24. 9. 2021)

(Fotografie z akce.)

24. září 2021 od 17:00 hodin

Svět knihy, Atelier Rychta, Výstaviště Praha

Svěžího podvečera 24. září 2021 si Sylva Fischerová vybrala zajímavé autory a díla antické inspirace v (nejen) současné české literatuře. Díky hostům vznikl zajímavý komponovaný večer – viděli jsme temperamentní ukázku scénického čtení hry My, občané mélští Karla Michala, četlo se z Hvězdoplavby Jana Křesadla. Sylva Fischerová vybrala tématicky, jak to umí jen ona, ze svých básní, které přednesla. A na závěr jsme zhlédli film Ondřeje Cikána s jeho poutavým výkladem. A Eugen Brikcius představil své latinsky i česky psané texty.