Projekt Praha město literatury již od roku 2009 podporuje vnímání Prahy jako místa s bohatou literární minulostí i současností. Svými vlastními aktivitami i podporou a propagací svých partnerů přispívá k rozšiřování povědomí o současné pražské literární scéně. Sdružuje více než třicet významných partnerů z pražského literárního světa a jejich společným úsilím se také snaží o získání prestižního titulu UNESCO – kreativní město literatury.

Projekt a jeho rozpočet schválila Rada hl. města Prahy, koordinátorem jmenovala Městskou knihovnu v Praze. Projekt v roce 2013 sdružoval 32 partnerů napříč (nejen) pražským literárním světem . Řada dalších institucí projekt podporuje, třebaže nejsou jeho partnery (Botanická zahrada Praha, Nemocnice na Bulovce, Klub českých turistů). Grafická značka, vizuální styl i grafické zpracování projektu jsou dílem studia Dynamo Design, kterému se za kvalitní práci dostalo nominace na prestižní ocenění Czech Grand Design.

Hlavním cílem našeho společného snažení je podpořit vnímání Prahy mezi obyvateli i návštěvníky jako místa, které inspiruje k vlastní tvorbě a podněcuje k četbě a zájmu o literaturu a knihy obecně. Jedním z mezníků projektu je pak získání prestižního titulu „UNESCO kreativní město literatury“.

Jednotlivé aktivity projektu v roce 2013:

Odevzdání členské přihlášky do sítě kreativních měst literatury UNESCO

Počátkem ledna 2013 byla prostřednictvím stále mise ČR při UNESCO předána Komisi pro kreativní města UNESCO více než stostránková přihláška hlavního města Prahy. Součástí přihlášky byla také kniha Praha město literatury a faktografická příloha v rozsahu více než 300 stran. Přijetí přihlášky bylo Komisí potvrzeno, zároveň jsme se však dozvěděli, že posuzování přihlášek je kvůli nedostatku finančních prostředků pozastaveno na neurčito. Proces posuzování přihlášek byl obnoven v létě 2013, zároveň však došlo k podstatné změně postupu podávání. Vznikl nový elektronický formulář, který nahradil dřívější tištěnou formu. Formulář také obsahuje některé nové kapitoly a rozšířena je i část povinných příloh k dokumentu.

V říjnu 2013 bylo přípravnému výboru pražské kandidatury doručeno stanovisko k námi podané přihlášce. Pražská kandidatura je podle tohoto hodnocení považována za kvalitní a silnou, bylo nám doporučeno podat co nejrychleji přihlášku podle nových pravidel. Termín pro nové podání je 20.3.2014.

Mezinárodní spolupráce

Komunikujeme s ostatními městy, která již titul získala, především s hlavním městem této sítě Edinburghem, s nově přijatým členem sítě Krakowem i se sekretariátem komise pro kreativní města UNESCO v Paříži.

Webová prezentace

Od ledna 2012 fungují webové stránky projektu Praha město literatury www.prahamesto­literatury.cz. Přinášejí nejenom kompletní informace o projektu, ale zároveň jsou i zajímavým a navštěvovaným rozcestníkem a kalendáriem pražských literárních událostí. Během roku 2013 bylo na stránkách celkem publikováno 85 původních článků. Každý měsíc pak stránky přinášejí průměrně 120 pozvánek a informací o aktuálním literárním dění v Praze

Součástí webových stránek jsou také dvě interaktivní mapy. První je mapa současná, která přináší informace o současných literárních institucích, knihovnách i aktivitách. Druhou mapou na těchto stránkách je mapa historická, umožňující mnohahlediskové vyhledávání v literární historii města (místa, kde žili významní autoři, kde napsali svá významná díla, zajímavá místa spojená s literární minulostí Prahy, místa děje knih, které se odehrávají v Praze). V závěru roku 2013 se podařilo ve spolupráci s Ústavem pro českou literaturu AV ČR zajistit několik studentů, kteří doplňovali údaje do obou těchto interaktivních map. Díky této spolupráci se podařilo rozšířit údaje, které se v mapách zobrazují z celkového původního počtu 500 záznamů na současných 1613 záznamů.

Noc literatury 2013

Projekt Praha město literatury se připojil k dalšímu ročníku Noci literatury, kterou pořádají Česká centra a to vytvořením další, již páté, literární stezky. Vznikla na Letné a představuje několik desítek metrů dlouhou ukázku z knihy Jaroslava Rudiše Potichu. Součástí odhalení stezky byla i rozsáhlá mediální propagace projektu. Akce proběhla i za účasti Českých center a minibibliobusu MKP Oskara. (květen 2013)

Obnova literární stezky v Pražské botanické zahradě v Troji

v roce 2010 byla v PBZ realizována jedna z  prvních literárních stezek v Praze. Představuje ukázku z díla Karla Čapka Zahradníkův rok. Vzhledem k zájmu návštěvníků o tuto stezku doporučilo vedení PBZ její obnovu. Obnovu projekt PML zajistil v dubnu 2013.

Ostatní

Díky spolupráci s Oddělením digitalizace MKP se podařilo vydat v elektronické podobě zajímavou knihu K.L.Kukly Podzemní Praha. Jedná se o román z roku 1929, jehož děj je zasazen především do spletitých chodeb pražského podzemí.

Projekt Praha město literatury měl samostatnou expozici v rámci veletrhu Svět knihy 2013 (květen 2013). Byl prezentován také na Knihexu – veletrhu malých nakladatelů v Praze (červen 2013).

Z dalších akcí konaných ve spolupráci s partnery zmiňme pouliční knihovničku na Praze 10 (Heroldovy sady); literárně-turistický pochod ve spolupráci s oddílem Turban Klubu českých turistů (Od knihovny ke knihovně).