V letech 1889 až 1893 chodil Kafka do c. a k. obecné školy chlapecké v Praze na Starém městě, kde se vyučovalo německy. Žákem byl nadprůměrným. Kromě tělesné výchovy a kreslení, z nichž dostal dvakrát „nedostatečnou“, byl v ostatních předmětech ohodnocen „dobře“ a „velmi dobře“. Také za píli a dobré mravy dostal nejlepší známky.

To se změnilo během osmi let na německém C.K. státním gymnáziu („Staroměstském gymnáziu“), kde Kafkova výkonnost silně klesla, zvláště v pubertě. Nadprůměrným teď zůstal pouze v jazycích, ale ani zde se Kafka příliš nevyznamenával. V maturitním ročníku byl tedy například v němčině pouze „uspokojivý“. Největší problémy měl s matematikou a jeho píli a mravům se po léta dostávalo hodnocení pouze „uspokojivého“.

Texty: franzkafka.de (napsal Reiner Stach, pro kafka2024.de přeložila Kateřina Lepic)


Zpět