Představa, že Kafka nezaznamenával politické události, je mylná. V jeho denících a dopisech je několik zmínek o tom, že denně četl noviny. Převážně liberální Prager Tagblatt (Pražský deník), často také Berliner Tageblatt a v pražských kavárnách jistě i další noviny, které tam byly ve velkém množství k dispozici. Během války se snažil sehnat i zahraniční noviny. V měsících, které později strávil v lázních, se o dění informoval v provinčních novinách. Když Kafka v posledním roce svého života bydlel v Berlíně, nechával si dokonce posílat od rodičů noviny, které už přečetli. Četl také berlínský tisk, který byl vyvěšen na náměstí, a který si kvůli vysoké inflaci už nemohl dovolit.

Pražský denní tisk, zejména obchodní rubrika, byl pro Kafku důležitý zřejmě i z profesních důvodů. Za války bylo navíc nezbytné pečlivě sledovat v tisku úřední oznámení, protože zásobování potravinami a uhlím, ale i další informace pro veřejnost jako jízdní řády, omezení cestování, telefonní provoz apod. byly neustále upravovány novými nařízeními.

Rozhlasu, jako nového média pro politické informace se Kafka nedožil. Přestože půl roku před jeho smrtí začalo vysílání pravidelných rozhlasových pořadů, vysílalo nejprve jen hudební a kulturní příspěvky. Rozhlasový přijímač, a zpočátku velmi vysoké poplatky by stejně byly nad Kafkovy finanční možnosti.

Texty: franzkafka.de (napsal Reiner Stach, pro kafka2024.de přeložila Kateřina Lepic)


Zpět