literární rezidence wondžu

UNESCO město literatury Wondžu nabízí vybranému spisovateli příležitost strávit osm týdnů na literární rezidenci v Kulturním centru Toji

Již po čtvrté nabízí Wondžu jednomu spisovateli z jiného města literatury možnost poznat korejskou kulturu a literární scénu a navázat vztahy s dalšími umělci pobývajícími v Kulturním centru Toji na literární rezidenci.

Podrobnosti

  • datum pobytu: 1. září – 31. října 2024 (8 týdnů)
  • Město literatury Wondžu uhradí náklady na zpáteční letenku a zajistí dopravu při příletu i odletu
  • možnost stravování v kantýně Kulturního centra Toji
  • na psaní je k dispozici jedna z místností pro spisovatele

Nezbytností je mít anglický jazyk alespoň na úrovni B2.

Uzávěrka přihlášek: 31. května 2024

Jak se přihlásit

Do 31. května zašlete na mail wonjucityoflit@korea.kr svou přihlášku obsahující textový dokument, kde uvedete následující:

1) Představení sama sebe,
2) povídání o svých dílech, úspěších na poli literatury, cenách, atd.,
3) seznámení s vaší literární komunitou,
4) zdůvodnění, proč máte zájem o rezidenci ve Wondžu.

Délka textu musí být mezi 1000 a 2000 slovy při velikosti písma 11 či 12. Obsahovat musí všechny čtyři uvedená témata. Texty pod stanovené minimum či naopak přesahující 2000 slov i dodatečná portfolia budou odmítnuta. Do textu také prosím napište, zda pocházíte z jednoho ze sítě města literatury UNESCO a nebo na něj máte silné vazby.

Vybraný autor bude kontaktován 27. června 2024.

Více podrobností zde.

Aktuální seznam rezidencí naleznete v sekci Kreativní města.