Jelikož nemáme přímá svědectví, můžeme tuto otázku zodpovědět jen velmi neurčitě. Nejdůležitějším důkazem je vzpomínka jeho spolužáka Huga Bergmanna. Ten uvedl, že Kafka již první roky na gymnáziu hovořil o tom, že se chce stát spisovatelem. Další stopu najdeme v dopise, který psal dvacetiletý Kafka důvěrnému příteli Oskaru Pollakovi: „Připravím ti jeden svazek, bude v něm všechno, co jsem doteď napsal… Bude tam všechno kromě věcí z dětství.“

S největší pravděpodobností začal Kafka psát krátce před nebo na začátku puberty, ve třinácti nebo čtrnácti letech. A před rodinou to netajil. Ve svých denících totiž líčí, jak jednou přímo demonstrativně před očima svých příbuzných pracoval na svém románu, aniž by při tom vzbudil zájem. Příhodu bohužel není možné datovat.

To je třeba odlišit od zvyku mladého Kafky (dosvědčeného několika členy rodiny) vymýšlet krátké hry se soukromými narážkami, které pak sestry pod jeho vedením hrály na rodinných oslavách. Takovéto rodinné žerty, v nichž Kafka pokračoval i jako student, ovšem nepočítal k literatuře.

Texty: franzkafka.de (napsal Reiner Stach, pro kafka2024.de přeložila Kateřina Lepic)


Zpět