Po absolvování střední školy byl Kafka celkem třikrát povolán do armády. Nakonec jej shledali nezpůsobilým k vojenské službě kvůli nedostatečné fyzické kondici (pravděpodobně podváha). Avšak po obrovských ztrátách vojáků a důstojníků, které Rakousko-Uhersko utrpělo bezprostředně po začátku války v roce 1914, byli i dříve „neschopní“ znovu povoláváni.

V červnu 1915 byl Kafka shledán způsobilým pro vojenskou službu ve zbrani. Jeho nadřízení v Dělnické úrazové pojišťovně si ho však okamžitě vyžádali zpět jako nenahraditelného odborníka a s tímto požadavkem uspěli. Přestože Kafka ústně i písemně žádal o zrušení žádosti, zaměstnavatel ji v následujících letech opakovaně obnovoval. Kafka byl pro formu zařazen k pěšímu pluku, ale vojenské služby byl ušetřen.

Dlouhodobé Kafkovo osvobození vojenskými úřady mělo dva hlavní důvody. Jedním z nich byla tvrdošíjnost jeho nadřízených, kteří si ho vážili i jako člověka a – jak vyplývá z Kafkových deníků – chtěli si ho nejen zachovat jako odborníka, ale také ho chránit před zraněním a smrtí. Dalším důvodem bylo zřejmě to, že Kafka musel ve své kanceláři plnit rozsáhlé úkoly v oblasti „péče o válečníky“, což se považovalo za činnost důležitou pro válečné úsilí.

Texty: franzkafka.de (napsal Reiner Stach, pro kafka2024.de přeložila Kateřina Lepic)


Zpět