3. června 2024 uplyne sto let od smrti spisovatele a pražského rodáka Franze Kafky. Na mnoha místech a v řadě akcí, knih, blozích, podcastech a dokonce i videohrách se na něj a jeho odkaz bude vzpomínat. Opět se budeme moci přesvědčit o tom, jak aktuální a inspirativní jsou jeho texty a úvahy o životě a umění. F. Kafka vyrůstal v multikulturní Praze, ovládal češtinu i němčinu a zažil nejen vzájemné obohacování a prolínání se německé, české a židovské kultury, ale také vzestup nacionalismu a antisemitismu, tedy témat, která se palčivě týkají i nás dnes. A v neposlední řadě věnoval v souladu s dobou pozornost zdravému životnímu stylu a stravě. Že byl vegetariánem, se přitom vlastně moc neví.

Toto výročí skýtá nejen možnost podívat se na Kafkovo dílo a život z aktuálních a nových úhlů pohledu. Je také příležitostí věnovat se česko-německému kulturnímu dědictví a vzájemné výměně a vlivu obou kultur a národů až do současnosti.

Projekt Kafka 2024 proto záměrně propojuje aktéry, kteří se programově věnují tomuto německy mluvícímu autorovi narozenému v Praze. Přináší dvojjazyčné informace o akcích v jednotlivých městech, o soutěžích a výzvách, základní informace o Franzi Kafkovi a kontextu jeho života a díla, blogy a mnoho dalšího.

Projekt inicioval a koordinuje Spolek Adalberta Stiftera a vzniká ve spolupráci s Praha město literatury UNESCO, projektem Městské knihovny v Praze.

Na projektu se podílejí mimo jiné: Goethe-Institut Praha, Rakouské kulturní fórum, Česká centra, Památník národního písemnictví v Praze, Kunstforum Ostdeutsche Galerie v Regensburgu, Deutsches Kulturforum östliches Europa v Postupimi, Velvyslanectví České republiky v Berlíně, Velvyslanectví Spolkové republiky Německo v Praze, Městská knihovna v Mnichově, Mnichovský literární dům, Institut pro germanistiku Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, Společnost pro interkulturní germanistiku, Společnosti Franze Kafky v Praze a ve Vídni, České literární centrum, Západočeská galerie v Plzni a Mnichovské centrum vzdělávání dospělých.

Poradcem a kurátorem některých akcí je Reiner Stach, jeden z předních znalců Kafkova díla a života. Reiner Stach je také autorem německé verze textů o Kafkovi, jeho díle a životě. Do češtiny je přeložila Kateřina Lepic.

Informace o všech partnerech projektu naleznete zde.

Záštitu nad projektem převzali ministr kultury České republiky Martin Baxa a zmocněnkyně spolkové vlády pro kulturu a média Claudia Roth.

Projekt podpořila Pověřenkyně spolkové vlády pro kulturu a média a Česko-německý fond budoucnosti.

Kam dál:

© Kafka2024


Zpět