Kafka velmi rád ze svých děl předčítal, dával však přednost přehlednému a pokud možno důvěrně známému kruhu posluchačů. Často předčítal svým sestrám, především Ottle, občas zřejmě i rodičům. Pravidelně četl přátelům Maxi Brodovi, Oskaru Baumovi, Felixi Weltschovi, Franzi Werfelovi a jejich příbuzným. Říká se také, že předčítal v rodině své snoubenky Felice Bauerové a v salónu Emilie Marschnerové, manželky jeho nejvyššího nadřízeného z Dělnické úrazové pojišťovny. Také díla jiných autorů, například Kleista, Hebela, Grillparzera a Dickense, četl Kafka občas v soukromých kruzích, jednou, v prosinci 1913, dokonce při dobročinném představení v pražské Židovské radnici.

K veřejnému čtení vlastních děl byl Kafka pozván jen dvakrát a v obou případech pozvání přijal. Na autorském večeru pražského Herderova sdružení v prosinci 1912 tedy četl povídku Ortel, která vznikla krátce před tím. Jediné veřejné čtení mimo Prahu měl Kafka v listopadu 1916 v Mnichově. Zde četl v Galerii Goltz ještě neotištěnou povídku V kárném táboře.

Reakce v tisku však byla veskrze negativní: jedni kritizovali šokující účinek textu, jiní Kafkův neuspokojivý přednes. Lze se domnívat, že Kafka četl daleko zdrženlivěji, než to bylo tehdy zvykem, a že tím na některé posluchače působil nevýrazně.

V posledních letech života, když bylo jeho jméno publiku známější, by Kafka kvůli své tuberkulóze už zřejmě žádné veřejné čtení nezvládl.

Texty: franzkafka.de (napsal Reiner Stach, pro kafka2024.de přeložila Kateřina Lepic)


Zpět