Reálná šance je nanejvýš pokud jde o poslední rok Kafkova života. Asi dvacet sešitů z tohoto období se ztratilo, když gestapo prohledávalo v roce 1933 byt Dory Diamantové, Kafkovy poslední přítelkyně.

Od té doby proběhlo několik pokusů o navrácení zabavených papírů, včetně desítek Kafkových dopisů, zatím však bez úspěchu. Značná část spisů gestapa – přibližně 6000 metrů – je nyní uložena ve Spolkovém archivu v Koblenzi. V článku v Süddeutsche Zeitung z roku 2019 vyzval vydavatel Kafkových spisů Hans-Gerd Koch k tomu, aby byla tato hora spisů konečně zpřístupněna.

Kafka pravděpodobně většinu svých prvních, velmi rozsáhlých literárních pokusů zničil sám. Šance, že takové rukopisné listy kolovaly mezi jeho přáteli z dětství a že se některé z nich nepozorovaně dochovaly dodnes, je minimální.

Texty: franzkafka.de (napsal Reiner Stach, pro kafka2024.de přeložila Kateřina Lepic)


Zpět