Vznik

Z raných Kafkových literárních pokusů zůstal zřejmě zachován jen zlomek. Do doby od roku 1904 se datuje především rozsáhlý fragment Popis jednoho zápasu, který se pak Kafka roku 1909 pokoušel důkladným přepracováním (marně) zachránit. Plán napsat další „novelu“ Svatební přípravy na venkově (1907) zhruba po šedesáti rukopisných stránkách vzdal. Ani společný román s Maxem Brodem Richard a Samuel (1911/12) nedošel dál než k první kapitole.

Pod vlivem tohoto několikanásobného selhání to Kafka zkoušel s kratšími prozaickými formami. Vyjmul také pasáže z Popisu jednoho zápasu, které se mu zdály podařené, a přetvořil je v uzavřené prózy. Výsledkem těchto pokusů bylo Kafkovo první zveřejnění – svazek Rozjímání (nakladatelství Rohwolt, Lipsko 1912), který obsahuje celkem osmnáct těchto textů, od několikařádkových k několikastránkovým. Jelikož však knížka vyšla teprve po Kafkově literárním „průlomu“ v září 1912, bylo pro něj těžké se navzdory malému časovému odstupu se zveřejněným textem ještě ztotožnit.

Téma a forma

Odedávna je zvykem všechny Kafkovy literární texty, které vznikly před Ortelem, tedy před zářím 1912, označovat jako „rané dílo“. Je to opodstatněno mírou experimentálního charakteru všech těchto prací (alespoň tak, jak jsou nám známy). Kafka ještě nenašel svůj styl, jazyk působí hravě, zdobeně, místy až manýristicky. Spletitá a svévolná forma Popisu jednoho zápasu tvoří největší možný kontrast k jasné struktuře Nezvěstného nebo Procesu.

K tomu se přidává očividný nezájem precizně popisovat společenskou realitu – přestože Kafka dříve obdivoval Flauberta. I ve zveřejněných textech z Rozjímání ještě převládá imprese, prchavá nálada. Robert Musil psal ve své recenzi dokonce o „mýdlových bublinách“.

Přesto však nelze přehlédnout, že zde určité nezaměnitelné rysy pozdějšího „Kafkova vesmíru“ již začaly klíčit. K tomu se řadí například váhaví hrdinové, kteří zápasí o záchytné body, nebo téměř zahalený vnější svět, v němž se vynoří vždy jen jednotlivé, ostře vykreslené obrysy. A v nepolední řadě také motiv zápasu, kolem nějž se zde vše hravě točí, který však později pro Kafku získá na existenciální vážnosti. Také se zde objevuje pár udivujících předzvěstí. Například ve Svatebních přípravách na venkově se vynořuje myšlenka na postel a v ní člověka proměněného v brouka.

Publikace

Již v této rané etapě, když ještě Kafkovo výrazné literární nadání vůbec nebylo navenek očividné, hrál Max Brod významnou roli jako mentor. Zachránil rukopisy, které by Kafka jinak určitě zničil, a přesvědčil jej, aby se postaral o jejich zveřejnění. Také svazek Rozjímání vznikl jen díky neustálým Brodovým přímluvám.

Brod samozřejmě nemohl nic změnit na skutečnosti, že Kafkovy rané texty vydané převážně z pozůstalosti, dostihly jen málo čtenářů a dodnes jsou považovány za vedlejší texty a předchůdce. Také Brodův pokus vytvořit na vlastní pěst z obou podob Popisu jednoho zápasu čtivou verzi byl odsouzen k nezdaru.

Kafka sám by zveřejnění svých raných fragmentů rozhodně odmítl. Svazek Rozjímání také vyjmul ze souhrnu svých „platných“ děl a zakázal v závěti, aby byl znovu vydán.

Texty: franzkafka.de (napsal Reiner Stach, pro kafka2024.de přeložila Kateřina Lepic)


Zpět