Kafka po sobě zanechal dvě neformální závěti. V obou vyzývá svého dlouholetého přítele Maxe Broda, aby po jeho smrti zničil všechny dosažitelné rukopisy, deníky a dopisy. Méně jednoznačné jsou Kafkovy instrukce vztahující se k již publikovanému dílu, jehož další vydávání výslovně nezakazuje (s výjimkou Rozjímání).

Kafka chtěl zajistit dvojí: jednak se soukromé zápisky a oznámení neměly dostat do cizích rukou, jednak se mělo zabránit publikaci nedokončených děl. Jelikož však žádný ze svých tří románů nemohl dokončit, musel by Brod, aby splnil instrukce do písmene, většinu toho, co dnes známe jako Kafkovo dílo, zničit.

Vcelku poukazují Kafkovy závěti na tytéž pochybnosti, které ho odjakživa odrazovaly od vydávání nedokonalých textů. Rozhodně se z nich však nedá vyčíst, že by po smrti po sobě nechtěl zanechat žádnou stopu.

Texty: franzkafka.de (napsal Reiner Stach, pro kafka2024.de přeložila Kateřina Lepic)


Zpět