Doma u Kafků se hovořilo převážně německy. Se služebnictvem stejně jako se zaměstnanci a zákazníky rodinného obchodu však často také česky. Kafka tedy vyrůstal v podstatě v dvojjazyčné domácnosti. Rozhodně se však – stejně jako rodiče – v němčině uměl vyjádřit plynuleji a s větší rozmanitostí. Jelikož v pražských obchodních kruzích bylo velkou výhodou vyznat se v obou jazycích, bylo pro rodinu důležité, aby Franz během školní docházky svou češtinu ještě zlepšil. Podle svědků prý mluvil česky s lehkým německým přízvukem.

Dvěma nejdůležitějšími jazyky na gymnáziu byly latina a řečtina. Výuka byla velmi intenzivní (například latině patřilo až osm hodin v týdnu) a po žácích se dokonce vyžadovalo, aby překládali z němčiny do mrtvých jazyků.

Živým jazykům se přikládalo méně významu. Francouzsky se Kafka učil jen čtyři roky, dvě hodiny týdně. V roce, kdy maturoval, zaměstnali rodiče vychovatelku, jejímž mateřským jazykem byla francouzština. Jinak měl zřejmě jen málo příležitostí k francouzské konverzaci. Byl s to číst francouzskou literaturu v originále. Na obě cesty do Paříže (1910/11) se však musel připravit pomocí soukromé výuky.

Během práce v Assicurazioni Generali (od října 1907 do července 1908) se učil italsky, jelikož očekával, že ho přeloží do Terstu, hlavního sídla společnosti. Kromě toho měl základní znalost angličtiny. Patrně ji získal v jednom bezplatném kurzu „Čítárny a přednáškové síně německých studentů“.  Ta se však z nedostatku možností řeč procvičovat, postupně vytratila.

S biblickou hebrejštinou se Kafka seznámil již ve výuce náboženství na gymnáziu. Moderní hebrejštinou se intenzivně a systematicky zaobíral od roku 1917. Nejprve se ji potají učil sám, později v pravidelných soukromých hodinách, které navštěvoval zčásti společně s Maxem BrodemFelixem Weltschem. I přes dlouhá přerušení kvůli tuberkulóze byl Kafka nakonec s to číst jednoduché hebrejské texty a psát hebrejsky dopisy. Zda byl schopen plynulé konverzace, jak později tvrdil jeho učitel hebrejštiny Georg Langer, je sporné.

Texty: franzkafka.de (napsal Reiner Stach, pro kafka2024.de přeložila Kateřina Lepic)


Zpět