Rezidenční pobyty v roce 2019 započal Richard Fidler, australský spisovatel a rozhlasový komentátor v ABC Radio.
foto

Richard Fidler napsal dvě rozsáhlé historické knihy, v nichž se prolíná osobní zkušenost a mytologie. Na rezidenčním pobytu se bude zabývat historií města Prahy od 9. století do současnosti. Jeho dílo bude zahrnovat týdny, které strávil v Praze během sametové revoluce.

Richard Fidler poodhaluje: „Dokončil jsem již úvodní kapitolu o týdnech, které jsem strávil v Praze během sametové revoluce, a jak tato zkušenost ovlivnila směřování mého života. Také jsem vedl rozsáhlý rozhovor s česko-australským hudebníkem, který byl aktivistou za lidská práva během pražského jara a který utekl po sovětské invazi. Mým plánem je začít pověstmi o založení města a uvést archeologické a dokumentární důkazy vedle jeho tradičních legend. Odtud plánuji sledovat jeho historii až do současnosti.“

A autor ke svému pobytu v Praze dodává: „Rovněž aktuálním tématem bude prozkoumat Prahu jako středoevropské město politického a kulturního kvasu, divoce se houpající mezi obdobími svobody a velkého útlaku.“

Jako součást pražské rezidence Praha město literatury můžete Richarda Fidlera osobně poznat během čtení Doteky světové literatury v průběhu ledna a února.

Podrobné informace o Richardu Fidlerovi naleznete na našich stránkách v části rezidenční pobyty.