Společnost Franze Kafky vyhlašuje 25. ročník studentské literární soutěže o nejlepší esej – Cenu Maxe Broda 2019.

Cenu Maxe Broda pořádá Společnost Franze Kafky se záměrem podpořit a vést mladé lidi k samostatnému uvažování, k hlubšímu zamyšlení nad aktuálními společenskými a kulturními jevy a k pěstování dovednosti přesného a kultivovaného písemného vyjádření vlastního názoru. Ceny Maxe Broda se každoročně zúčastní desítky studentů a studentek z celé republiky. Mezi mladými talentovanými autory, kteří se ucházeli o zisk Ceny Maxe Broda, byli například mnozí nynější respektovaní publicisté či úspěšná spisovatelka Petra Hůlová. Texty hodnotí literární redaktoři, badatelé a spisovatelé. Oceňují hlavně úsilí autora o vyjádření vlastního názoru, dodržení žánru eseje a stylistickou úroveň textu. Cena je také poctou Maxi Brodovi, který pro světovou kulturu objevil dílo Franze Kafky, hudební tvorbu Leoše Janáčka a knihy Jaroslava Haška. Za svého působení v Praze a později v izraelském exilu se neúnavně staral o mladé a nadějné literární a umělecké talenty.

Aktuální témata:

1. Esej k 95. výročí úmrtí Franze Kafky (1924).

Kafka a Ottla Davidová: proč je dobré mít sestru?

2. Občanská společnost versus populismus.

Krize důvěry ve společenský systém.

3. Může osobní postoj změnit historii?

Esej o hrdinství k 50. výročí činů Jana Palacha a Jana Zajíce (1969).

  • Literární soutěž Cena Maxe Broda je určena především studentům středních škol s věkovým omezením do 20 let.
  • Délka textu je omezena na 5 normostran.
  • Uzávěrka pro odevzdání textů je 1. dubna 2019 (včetně).
  • Účastníci zašlou svůj text v pěti kopiích na adresu Společnosti Franze Kafky, Široká 14, 110 00 Praha 1, nebo zašlou e-mailem (PDF, doc) s předmětem CMB 2019.
  • Jméno a věk autora + kontaktní údaje: telefon, adresa (případně adresa školy, kterou navštěvuje) musí být přiloženy na samostatném listu nebo v samostatném souboru.
  • Výsledky budou slavnostně vyhlášeny do konce školního roku 2018/2019.
  • Vítěz získá odměnu ve výši 6 000 Kč, 2. místo je dotováno 3 500 Kč a 3. místo 2 000 Kč.

Pro více informací navštivte: http://www.franzkafka-soc.cz/