Knihovna AV ČR a Národní knihovna ČR zveřejnily internetovou Encyklopedii knihy v českém středověku a raném novověku, která pokrývá období od počátků české knižní kultury ve středověku až po vymizení knihy z ručního lisu na začátku 19. století.

Encyklopedie byla zveřejněna na stránce encyklopedieknihy.cz a je jedním z výstupů projektu Knihověda.cz. Základem se stala hesla z encyklopedie zaměřené na tištěnou knihu (Petr Voit, Encyklopedie knihy: starší knihtisk a příbuzné obory mezi polovinou 15. a počátkem 19. století, Praha 2006). Zcela novou část tvoří hesla věnovaná knize rukopisné: jejich vytvoření se ujal tým kodikologů, mezi nimiž nechyběli odborníci na knižní vazbu nebo iluminované rukopisy.

Ilustrační doprovod Encyklopedie pochází jednak z ilustračního materiálu původní Voitovy encyklopedie, jednak byly objednány reprodukce z rukopisů českého původu (zejména iluminovaných) uložených v českých i zahraničních institucích. Vedle těchto ilustrací obsahuje Encyklopedie také odkazy na elektronické faksimile v digitálních knihovnách. Encyklopedie, kromě toho, že je dostupná jako samostatný elektronický zdroj ke knižní kultuře, bude integrována do portálu Knihověda.cz: například ve vyhledaných záznamech z bibliografií se zobrazí odkazy na hesla jednotlivých tiskařů v Encyklopedii. Encyklopedie je využitelná kromě jiného pro vzdělávací účely na více úrovních, zejména pro střední a vysoké školy, ale poskytuje orientaci v knižní kultuře od středověku po začátek 19. století všem zainteresovaným odborníkům z řad vědeckých pracovníků a pracovníků paměťových institucí, stejně jako široké veřejnosti.

Podrobnější informace o projektu a novinky z oblasti výzkumu starší české knižní kultury najdete na facebookové stránce projektu: https://www.facebook.com/knihoveda.cz