rezidenční pobyt Barcelona

Tato výzva je již uzavřená. Gratulujeme vybrané autorce Sáře Zeithammerové a děkujeme všem zájemcům o rezidenční pobyt za zaslané přihlášky.

Projekt Praha město literatury nabízí českým spisovatelům možnost rezidenčního pobytu v Barceloně

Rezidenční pobyt má za cíl poskytnout autorům prostor na psaní a možnost seznámit se s katalánskou literární scénou. Zároveň nabízí příležitost navázat kontakty s autory z našich sesterských měst literatury UNESCO Heidelbergu a Exeteru, kteří se také budou účastnit rezidenčního pobytu.

Literární rezidence se uskuteční v období od 29. května do 18. června 2023. Přihlásit se mohou autoři žijící v České republice. Podmínkou je alespoň jedno vydané literární dílo nebo veřejně uvedený text. Autorovi budou uhrazeny cestovní náklady a bude mu poskytnuto ubytování v literárním domě Vil·la Joana.

Zajímá vás tato výzva? Zde jsme pro vás shrnuli všechny potřebné detaily.

Uzávěrka přihlášek je 16. dubna 2023.

Literární rezidence vznikla ve spolupráci s Barcelona Ciutat de la Literatura.