Rezidenční program Krakov

Rezidenční program pro spisovatele a překladatele v Krakově, městě literatury UNESCO, otevírá nábor pro třetí ročník projektu.

Zve spisovatele a překladatele do Krakova na dvouměsíční pobyt. Rezidence se bude konat v červenci a srpnu, termín pro podání přihlášek je 23. dubna 2023.

Program je věnován všem začínajícím spisovatelům a básníkům, kteří mají alespoň jednu vydanou knihu, v současné době pracují na spisovatelském projektu a jsou ochotni dozvědět se více o polské literární komunitě. Kromě ubytování a náhrady cestovních výdajů obdrží účastník také stipendium 2 500 PLN/měsíčně.

Rezidenční program je dokonalou příležitostí k profesionalizaci spisovatelských dovedností, nalezení optimálních podmínek pro kreativní práci a představení svého díla novému publiku. Rezidenti budou bydlet ve Ville Decius, oficiálním partnerovi projektu s letitými zkušenostmi s mezinárodními rezidenčními pobyty, včetně Visegrádské literární rezidence a rezidenčního programu ICORN.

Detaily a možnost přihlášení naleznete ZDE.

Kritéria:

  • alespoň jedna vydaná kniha, básnická sbírka, scénář nebo divadelní scénář,
  • pracovat na vlastním literárním projektu během pobytu,
  • připravenost podílet se na literárním životě Krakova, tj. události, propagační setkání a rozhovory,
  • během pobytu budou obyvatelé požádáni, aby předložili krátký text zobrazující Krakov z jejich perspektivy; text bude v budoucnu použit pro propagační účely nebo bude publikován ve větší sbírce.

Uzávěrka přihlášek: 23. dubna 2023
Datum pobytu: 1. července – 31. srpna 2023

Jak se přihlásit:

  • přihlášku,
  • výňatek z publikovaného textu (v polštině nebo angličtině), ne více než 2 strany,
  • životopis/CV,
  • nepovinné: doporučující dopis nebo motivační dopis,

zašlete ve stanovené lhůtě na následující adresu: residencies@miastoliteratury.pl.

Aktuální seznam rezidencí naleznete v sekci Kreativní města.