Rok 2011 se nesl ve znamení oficiálního zahájení projektu a veřejné kampaně na seznámení projektu s širokou veřejností. Jak kampaň a její aktivity proběhly? Pojďme události uplynulého roku krátce shrnout.

Oficiální počátek projektu byl spjat s rozsáhlou propagační kampaní, která obeznámila širokou veřejnost s novým projektem. Součástí kampaně byl vznik grafické značky, kterou vytvořilo studio Dynamo Design. Samotná kampaň proběhla v několika fázích během léta a podzimu 2011 a jejím prostřednictvím se podařilo oslovit značnou část veřejnosti, médií a zároveň navázat spolupráci partnerských organizací.

Hlavními aktivitami roku však bylo především zahájení práce na přihlášce k projektu kreativní město literatury UNESCO, dále příprava reprezentativní publikace Pavla Mandyse Praha město literatury a v neposlední řadě přípravné práce na webové prezentaci projektu.

Konference Praha město literatury (11. 5. – 13. 5. 2011)

Konference s názvem Praha město literatury byla první z řady podpůrných aktivit, které by měly vést k získání titulu kreativní město literatury UNESCO.

Konferenci společně pořádala Česká centraHlavní město Praha a Městská knihovna v Praze pod záštitou primátora Hlavního města Prahy Bohuslava Svobody. Jejím cílem bylo seznámit odbornou veřejnost s hlavními myšlenkami projektu, představit chystanou publikaci a přivézt do Prahy inspiraci ze zahraničí. Konference se zúčastnili Bohuslav Svoboda, primátor Hlavního města Prahy, Michael Pospíšil, generální ředitel Českých center, Tomáš Řehák, ředitel Městské knihovny v Praze, literární kritik Pavel MandysS. Bousset (Passa Porta Brussels), S. Dogliani (Bow Idea Stores), J. Alger (Dublin Unseco City of Literature) a L. Fannin (Edinburgh UNESCO City of Literature). Fotogalerie z události.

Komunikační kampaň

Dne 29. 6. 2011 proběhlo informační setkání pro zájemce z řad odborné veřejnosti, jehož cílem bylo seznámení s dosavadním vývojem projektu a podzimní komunikační kampaní. Komunikační kampaň zpracovala a zrealizovala kreativní agentura Loosers.

Proběhlé události

Od srpna byly v pražských ulicích k vidění plakáty v city-light vitrínách, na kterých si kolemjdoucí mohli přečíst ukázky z knih autorů spjatých s danou městskou částí (např. Karel Čapek v Praze 10, Jáchym Topol v Praze 5 nebo Milena Slavická v Praze 4). V září proběhlo veřejné čtení v metru, kde 18 mladých herců předčítalo úryvky z vybraných děl české literatury. Během září byly dále realizovány nástřiky tzv. Literárních stezek, v říjnu Pražany čekalo překvapení v podobě mluvících stromů a košů, během listopadu pak čtoucí pomníky a poezie (ne)básníků, kdy ze 464 zaslaných básní byly ty nejlépe hodnocené promítány na světelných obrazovkách a zveřejněny v Literárních novinách.