Literární stezky vás provedou Prahou tak, jak ji neznáte. Na podzim 2011 bylo za souhlasu památkářů a magistrátu napsáno několik krátkých úryvků z děl českých spisovatelů na známá frekventovaná místa. Sto metrů dlouhé texty byly umístěny vzhledem ke vztahu autora nebo díla k místu. Součástí stezky bylo logo PML, QR kód a vlastní mobilní stránka.

Literární stezka však není jen nápis na chodníku a vztah k místu, kde je umístěn. Pracuje se na rozvoji stezek v širším formátu než pouze text na chodníku. Ve skutečnosti je stezka mnohem delší, souvisí s ní nejen současné literární dění v okolí, ale zejména historie, protože tou je Praha pověstná do poslední uličky. A kde že můžete takové stezky najít?

Riegrovy sady

Kdo byl František Ladislav Rieger?

František Ladislav Rieger byl český vlastenec, politik a publicista, který se v 19. století zasazoval o českou státnost. Spolu s Františkem Palackým založil Národní stranu, uspořádal První český ples a podporoval Jednotu pro povzbuzení průmyslu v Čechách. V roce 1853 se oženil s Palackého dcerou Marií, se kterou měl 3 děti.

Z jaké knihy úryvek pochází?

Milostné dopisy F. L. Riegra a M. Palacké předcházely jejich vstupu do svazku manželského. Rok před svatbou odjela Marie do ciziny, zatímco František zůstal v Praze. Až do návratu si pak psali nejen svá citová vyznání, ale i politické a filosofické úvahy nad děním u nás i ve světě. Celou atmosféru pak dokresluje i tehdejší jazyk český.

Kde stezku najdete?

Park pojmenovaný po českém politikovi F. L. Riegrovi vznikl roku 1904 spojením několika okolních zahrad. Najdete v něm pomník F. L. Riegra, kavárnu, z které je rozhled na Pražský hrad a Malou Stranu a nově i literární stezku.

Botanická zahrada hlavního města Prahy

Kdo byl Karel Čapek?

Karel Čapek byl žurnalistou, prozaikem, dramatikem, básníkem, překladatelem, kritikem, filosofem, fotografem a autorem knih pro děti. Mezi jeho nejslavnější díla patří Válka s mloky, R.U.R., Krakatit a také Zahradníkův rok.

Z jaké knihy úryvek pochází?

Zahradníkův rok vznikal v letech 1925–1928 a poprvé jej v autorem redigované podobě vydalo nakladatelství Aventinum v roce 1929. Čapek, sám náruživý zahradník, vypráví vtipně a zaujatě o práci, úspěších i nezdarech zahradníka v neměnném koloběhu ročních dob. Zaujme bystrými postřehy a objevnými pohledy na věci zdánlivě všední a dobře známé a nejen laického čtenáře, ale i odborníka udiví šíří a hloubkou svých zahradnických znalostí.

Kde stezku najdete?

Botanická zahrada hl. m. Prahy se nachází v Praze-Troji. Její nejznámější částí je skleník Fata Morgana a právě u před ním se stezka nachází. Název zahrady je rovněž názvem městské organizace, která ji spravuje.

Botanická zahrada UK

Kdo byl Karel Čapek?

Karel Čapek byl žurnalistou, prozaikem, dramatikem, básníkem, překladatelem, kritikem, filosofem, fotografem a autorem knih pro děti. Mezi jeho nejslavnější díla patří Válka s mloky, R.U.R., Krakatit a také Povídky z první kapsy a Povídky z druhé kapsy.

Z jaké knihy úryvek pochází?

Povídka je ze souboru Povídky z druhé kapsy, které společně s Povídkami z jedné kapsy napsal Čapek v roce 1929. Jde o krátké humorné příběhy s detektivní zápletkou.

Kde stezku najdete?

Botanická zahrada Univerzity Karlovy byla založena roku 1775 na Smíchově. Spolu s Trojskou zahradou patří k největším ve Střední Evropě. Stezka se nachází na volně přístupném místě na hlavní cestě ke vchodu do Botanické zahrady. Zahradu zřizuje Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy.

Bohnice

Kdo byl Petr Rákos?

Petr Rákos byl primářem v Psychiatrické léčebně v Praze – Bohnicích, zakladatelem a vedoucím lékařem bohnického centra krizové intervence a také spisovatelem. Psal a překládal odborné a vědecko-populární články jak v časopisech, tak v novinách, spolupracoval i s televizí a rozhlasem. Jeho nejznámější knihou je pak právě Korvína čili Kniha o havranech.

Z jaké knihy úryvek pochází?

Korvína čili Kniha o havranech je strhující, okouzlující, hravá, překvapivá, poučná a originální próza. Je to kniha, která dožene čtenáře k slzám i ke smíchu. Z této mozaiky historek, bizarních výčtů, básní v próze, aforismů a absurdit postupně krystalizuje autorův sarkastický pohled na maskulinní mýtus. Pod krustou humoru prorostlou žilkami ryzí poezie lze však vposledku vycítit lehký smutek ze nevyhnutelné nestálosti, z míjení času i lidí. Ale smutek rozhodně není něco, s čím by si neporadil ostrý zoban.

Kde stezku najdete?

Stezka je i tentokrát umístěna tak, aby pojila místo, knihu či autora. Jelikož byl Petr Rákos primářem v Bohnické psychiatrické léčebně, tak se možnost stezky přímo nabízela. I díky ochotě vedení léčebny je tedy stezka umístěna v areálu Psychiatrické léčebny v Bohnicích, kam má veřejnost volný přístup. Nechť literárně potěší jak návštěvníky, tak i personál a pacienty léčebny.

Letná

Kdo je Jaroslav Rudiš?

Jaroslav Rudiš se narodil roku 1972. Vystudoval sice pedagogickou fakultu (obory němčina a dějepis), pracoval však nejen jako učitel, ale byl také DJ, manažerem punkové skupiny, hotelovým portýrem a naposledy novinářem v deníku Právo. Nyní je spisovatelem na volné noze.

První kniha Nebe pod Berlínem (2002) se stala i jeho knihou nejúspěšnější, roku 2002 za ni obdržel Ortenovu cenu. Dále vydal romány Grandhotel (2006), Potichu (2007) a Konec punku v Helsinkách (2010).

Spolu s kreslířem Jaromírem Švejdíkem dal vzniknout také zdařilé komiksové trilogii Alois Nebel (2002, 2003, 2004), podle níž v roce 2011 vznikl oceňovaný stejnojmenný film.

Z jaké knihy úryvek pochází?

Potichu, psychologický román ze současnosti, paralelně zobrazuje životy pěti protagonistů z různého společenského prostředí. Nejstarší z pěti hrdinů, člen filharmonie Vladimír, po smrti své ženy nesnáší jakýkoli hluk, později mu vadí už i hudba a preferuje naprosté ticho. Na rozdíl od něho Vandě, mladé člence punkové kapely, hlasitá hudba v těžkých životních situacích vyloženě pomáhá. Je jen otázkou času, kdy se střetnou. Situaci dokreslují dva outsideři – nepříliš úspěšný americký právník Wayne, který zakotvil v Praze, a naprosto neambiciózní řidič tramvaje Petr. Kruh uzavírá světoběžnice Hana. Autor nechává konec otevřený, aby si každý čtenář udělal svůj názor.

Kde stezku najdete?

Nová stezka začíná na Letné, přímo za kyvadlem, tajemným místem, kde se kdysi nacházel pomník sovětského diktátora Stalina, jehož ohromný piedestal se později stal skladem brambor a na začátku 90. let byl proměněn v hudební klub a studio Rádia Stalin. Dnes jsou zdejší podzemní prostory přístupné jen dobrodruhům a na podstavci generalissimova monumentu odměřuje Pražanům čas neúprosné kyvadlo, pod nímž si dávají dostaveníčko skejťáci a náhodní, zbloudilí turisté.

Stezka vznikla s laskavým souhlasem autora textu pana Jaroslava Rudiše.

Kudy by vedla ta vaše oblíbené stezka?