Měsíce září a říjen 2023 uběhly našemu rezidentovi, tchajwanskému spisovateli a uměleckému kritikovi Enkaryonu Angovi, jako voda. Stihl však pilně pracovat a ještě se účastnit veřejných akcí. Kde všude jste jej mohli potkávat?

Enkaryon strávil v Evropě skoro tři měsíce, svůj rezidenční pobyt si totiž protáhl návštěvou dalších evropských měst. Podíval se do Rakouska, Německa, Francie i Itálie. Uprostřed jeho cest se mu Praha stala pevným ostrovem, kde strávil dva měsíce. Jeho zvídavý přístup a zájem o mnoho věcí a rozličných oblastí dává tušit, že neurony v jeho mozku mají opravdu napilno.

Enkaryon Ang je tchajwanský spisovatel a umělecký kritik. Studoval chemii a přírodní vědy a má doktorát z chemické biologie a molekulární biofyziky z Národní tchajwanské univerzity a Academia Sinica.

Vývoj tchajwanské ukolébavky

První veřejné setkání Enkaryona a českých diváků během jeho rezidenčního pobytu proběhlo na Světu knihy dětem v Plzni 23. září 2022. Tematicky k programu festivalu si Enkaryon připravil povídání o vývoji a vlivech na tchajwanské ukolébavky. Pokud vás toto téma zajímá, koukněte na výběr z prezentace.

Vývoj tchajwanské ukolébavky – Enkaryon Ang

Setkání tlumočila výjimečná Karina Kapounová. Ta také některé z jeho vlastních básní působivě přeložila pro říjnové setkání v Městské knihovně v Praze.

Enkaryon Ang s Milenou Petrovou
Na Gymnáziu Botičská

Den jazyků

Jeho dvě profese se skvěle prolnuly 27. září 2022, kdy se účastnil dvou debat Dne jazyků na Gymnáziu Botičská, jež je tradičně zaměřené na přírodovědné předměty, zejména na biologii a chemii. Setkání proběhlo v angličtině a studenti prokázali opravdu výbornou znalost jazyka i během diskuse, protože anglická výslovnost tohoto autora, přiznejme si to, není pro ucho Středoevropana zcela běžná. Učitelka češtiny, paní Milena Petrová, studentům přednesla na úvod debaty Enkryonovy básně v češtině.

Debata se studenty sinologie

V říjnu přijal Enkaryon pozvání Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, kde se setkal s profesorkami Olgou Lomovou a Šárkou Masárovou a jejich studenty sinologie. Na záznam besedy se můžete podívat zde.

Autorské čtení v knihovně

Profesorka Olga Lomová provázela závěrečným autorským čtením a setkáním s Enkaryonem Angem v Městské knihovně v Praze. To se uskutečnilo 20. října 2022. Návštěvníci se dozvěděli o jeho aktuální práci i českém sinologovi Jaroslavu Průškovi. Autor přečetl úryvky ze své odborné práce i své básně.

O hudební doprovod se postarala Diana Winklerová, která stihla hrát na flétnu a přitom na malíčku rozehrát jemné cinkavé tóny. Návštěvníky debaty její vystoupení velmi zaujalo, podělila se s nimi i o tajemství specifického zvuku čínské flétny.

S Petrem Borkovcem a Sylvou Fischerovou

Splněný sen

Koncem října se Enkaryon vydal do Francie, kde strávil deset dní, a po svém návratu mu na poslední večer vyšlo ještě setkání, po kterém celý pobyt v Praze toužil. Setkání s Petrem Borkovcem, o jehož FRA psal Enkaryon již před pár lety na svém tchajwanském blogu, aniž by před tím tuto literární kavárnu v Praze navštívil. Díky aplikaci okamžitého překladače navnímal ještě ve své domovině Enkaryon texty básníka Petra Borkovce, které jej, jak sám říká, okouzlily. Večer 8. listopadu patřil básníkům města Prahy, kterým se jako třetí v řadě stal právě Petr Borkovec. Geometrie vesmíru, abychom si vypůjčili název Enkaryonovi básnické sbírky, tak zůstává nenarušena.

Záznam besedy Enkaryona Anga na Univerzitě Karlově

Enkaryon Ang byl dalším z našich milých rezidentů, kteří svůj čas v Praze využili na maximum, a město i místní kultura a lidé si získali jeho výhradní náklonnost.

Ukázka poezie

Naše poezie nemůže překročit státní hranice
(我們的詩出不了國界)
Enkaryon Ang, překlad Karina Kapounová

Naše poezie nemůže překročit státní hranice
hranice ještě nebyly ani vymyšleny
a už nás tu obklíčily
ty ze světa vypůjčený ďáble
tekoucí z kohoutku
andělé za bouře tlučou na dveře a okna
píšeš Prahu
ale ve snu ji nikdy nespatříš
svět literatury se otřásá jako otolity
ač vně uší
a získat teď nebezpečnou rovnováhu nemá žádný smysl
moře tě neslyšně obklíčilo
hranice se stále mění
zoufale odvážná tempa kdysi překonala temný kanál
a ten boj
proměnil gumový člun v nádobu na příběhy
volání o pomoc
se řadí v překladatelských nástrojích, ale nikdo neslyší
plující na vlnách, příběh všech lidí
teprve s nárazem se začne rozvíjet

Nikdy nezapomeň, co se stalo
existujeme v nicotě,
ale máme objem, cítíme tíhu
teplotu, dokonce pláčeme
když to bolí

Více o autorovi Enkaryonu Angovi

Je autorem čtyř básnických sbírek a jeho básně byly publikované také v několika básnických výborech, jako příklad můžeme uvést Post-80 poets of Hong Kong, Macao, and Taiwan (2013) a Evidences of Living (2014). Mezi témata, kterými se ve svých pracích zabývá, patří věda, společenská hnutí a rovnoprávnost LGBT komunity. Nejvíce se však soustředí na vztah mezi tchajwanskou literární historií a materiální kulturou – od tématu vlivu tchajwanské mediální kultury na citový život počátku 20.  století v jeho prvotině Rorschach Inkblot (ConerSit Publishing House, 2009) k diskuzi o novotvarech vzniklých díky tchajwanské internetové kultuře v zatím poslední sbírce Geometry of Cosmos (commaBOOKS Publishing House, 2019).

Kromě spisovatelské kariéry se věnuje také kritice umění, což mu vyneslo čestné uznání při ocenění AICA Incentive Award for Young Art Critics za jeho esej Return to the Psychogenic Theatre: A discussion about Chen Che-wei’s `Yang-Shen-Yuan’ (2018).

Rezidenční pobyt v Praze

Během svého pobytu v Praze se zaměřil na názory dnešních Čechů na Asii. Projekt je inspirován literární debatou, kterou v 60. letech 20. století vedli sinolog Jaroslav Průšek a literární kritik Hsia Chih-Tsing. Ovšem nemá vyprávět, jak k debatě došlo, ale nahlédnout na historii česko-asijských vztahů, se zaměřením na východní Asii. Plánuje studovat životní osudy českého sinologa Jaroslava Průška a zároveň si najít dočasné zaměstnání, aby skrze ně poznal život asijských migrantů v České republice. Sám autor tento proces popsal jako pokus o porovnání dějin skrze poezii a esej vedoucí k nalezení asijských rysů v Praze a pražský styl v Asii.

Setkání s autorem v knihovně a na Světu knihy

Dílo/Works

Básnické sbírky/Poetry collections:
Rorschach Inkblot, ConerSit Publishing House, 2009
Hedgehog (刺蝟), BOA, 2014
Telescope (望遠之鏡), BOA, 2017
Howness of Cosmos, (一座星系的幾何), commaBOOKS Publishing House, 2019

Antologie/Anthologies:
Youth Poetry, BOA, 2004
Best Taiwanese Poetry, 2010 (2010年年度詩選), 2 Fishes Publishing House, 2011
Island’s Classic of Mountains and Seas, Myth (島嶼山海經), ConerSit Publishing House, 2012
Post-80 poets of Hong Kong, Macao, and Taiwan (港澳台八十後詩人選集), Click Press in Hong Kong, 2013
Evidences of Living (生活的證據:國民新詩讀本), Rye Field Publishing Co. 2014
Best Taiwanese Poetry, 2014 (2014年年度詩選), 2 Fishes Publishing House, 2015
Sunk Boat (沉舟記), Homeward Publishing, 2017
Now I Have NO Time──fighting against worse laws for workers (我現在沒有時間了:反勞基法修惡詩選), Dark Eyes Ltd, 2018
Best Taiwanese Poetry, 2019 (2019年度詩選), 2 Fishes Publishing House, 2020
Au Magasin De Nouveautes  (새로운 상점), Organ press, 2020
Piercing the Silent Trail of Blackness: The Ukrainian War, Literary History and the Present (戳穿黑色的寂靜蹤跡: 烏克蘭戰爭、文藝歷史與當下), 1841 Publishing House, 2022

English introduction of Encaryon Ang

Prague UNESCO City of Literature – September – October 2022

Enkaryon Ang is a Taiwanese writer and art critic. He studied Chemistry and Life Sciences and has a PhD in Chemical Biology and Molecular biophysics from National Taiwan University and Academia Sinica.

He wrote four poetry books and has also been featured in several anthologies, for example Post-80 poets of Hong Kong, Macao, and Taiwan (2013) and Evidences of Living (2014). Some of the themes he has covered in his works are science, social movements, and LGBT equality. However, most of the focus is on the relationship between Taiwanese literature history and material culture – from the theme of the influence of Taiwanese media culture on emotional life in the early twentieth century in his first poem collection Rorschach Inkblot (ConerSit Publishing House, 2009) to the discussion of the new language of Taiwan’s internet culture in his latest book Howness of Cosmos (commaBOOKS Publishing House, 2019).

In addition to writing, he is also an art critic, which got him an Honorable Mention at the 2018 AICA Incentive Award for Young Art Critics for his essay Return to the Psychogenic Theatre: A discussion about Chen Che-wei’s `Yang-Shen-Yuan’ (2018).

While staying in Prague he’s going to focus on contemporary Czech impressions of Asia. The idea of this project stems from a literary debate between Czech sinologist Jaroslav Průšek and literary critic Hsia Chih-Tsing in the 60s – not to tell the story of how the discussion happened, but instead look at the history of Czech-Asian relations, especially East Asia. The plan is to pursue the life and work of Czech sinologist Jaroslav Průšek and also try to discover the contemporary Asian immigrant life that is happening in the Czech Republic through work. As the author himself said, he will try to compare the histories to find the Asian character in Prague and the Prague style in Asia in the genre of poetry and essay.