Měsíce září a říjen 2023 uběhly našemu rezidentovi, tchajwanskému spisovateli a uměleckému kritikovi Enkaryonu Angovi, jako voda. Stihl však pilně pracovat a ještě se účastnit veřejných akcí. Kde všude jste jej mohli potkávat?

Enkaryon strávil v Evropě skoro tři měsíce, svůj rezidenční pobyt si totiž protáhl návštěvou dalších evropských měst. Podíval se do Rakouska, Německa, Francie i Itálie. Uprostřed jeho cest se mu Praha stala pevným ostrovem, kde strávil dva měsíce. Jeho zvídavý přístup a zájem o mnoho věcí a rozličných oblastí dává tušit, že neurony v jeho mozku mají opravdu napilno.

Enkaryon Ang je tchajwanský spisovatel a umělecký kritik. Studoval chemii a přírodní vědy a má doktorát z chemické biologie a molekulární biofyziky z Národní tchajwanské univerzity a Academia Sinica.

První veřejné setkání Enkaryona a českých diváků během jeho rezidenčního pobytu proběhlo na Světu knihy dětem v Plzni 23. září 2022. Tematicky k programu festivalu si Enkaryon připravil povídání o vývoji a vlivech na tchajwanské ukolébavky. Pokud vás toto téma zajímá, koukněte na výběr z prezentace.

Vývoj tchajwanské ukolébavky – Enkaryon Ang

Setkání tlumočila výjimečná Karina Kapounová. Ta také některé z jeho vlastních básní působivě přeložila pro říjnové setkání v Městské knihovně v Praze.

Enkaryon Ang s Milenou Petrovou
Na Gymnáziu Botičská

Jeho dvě profese se skvěle prolnuly 27. září, kdy se účastnil dvou debat Dne jazyků na Gymnáziu Botičská, jež je tradičně zaměřené na přírodovědné předměty, zejména na biologii a chemii. Setkání proběhlo v angličtině a studenti prokázali opravdu výbornou znalost jazyka i během diskuse, protože anglická výslovnost tohoto autora, přiznejme si to, není pro ucho Středoevropana zcela běžná. Učitelka češtiny, paní Milena Petrová, studentům přednesla na úvod debaty Enkryonovy básně v češtině.

V říjnu přijal Enkaryon pozvání Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, kde se setkal s profesorkami Olgou Lomovou a Šárkou Masárovou a jejich studenty sinologie. Na záznam besedy se můžete podívat zde.

Profesorka Olga Lomová provázela závěrečným autorským čtením a setkáním s Enkaryonem Angem v Městské knihovně v Praze. To se uskutečnilo 20. října 2022. Návštěvníci se dozvěděli o jeho aktuální práci i českém sinologovi Jaroslavu Průškovi. Autor přečetl úryvky ze své odborné práce i své básně.

O hudební doprovod se postarala Diana Winklerová, která stihla hrát na flétnu a přitom na malíčku rozehrát jemné cinkavé tóny. Návštěvníky debaty její vystoupení velmi zaujalo, podělila se s nimi i o tajemství specifického zvuku čínské flétny.

S Petrem Borkovcem a Sylvou Fischerovou

Koncem října se Enkaryon vydal do Francie, kde strávil deset dní, a po svém návratu mu na poslední večer vyšlo ještě setkání, po kterém celý pobyt v Praze toužil. Setkání s Petrem Borkovcem, o jehož FRA psal Enkaryon již před pár lety na svém tchajwanském blogu, aniž by před tím tuto literární kavárnu v Praze navštívil. Díky aplikaci okamžitého překladače navnímal ještě ve své domovině Enkaryon texty básníka Petra Borkovce, které jej, jak sám říká, okouzlily. Večer 8. listopadu patřil básníkům města Prahy, kterým se jako třetí v řadě stal právě Petr Borkovec. Geometrie vesmíru, abychom si vypůjčili název Enkaryonovi básnické sbírky, tak zůstává nenarušena.

Záznam besedy Enkaryona Anga na Univerzitě Karlově

Enkaryon Ang byl dalším z našich milých rezidentů, kteří svůj čas v Praze využili na maximum, a město i místní kultura a lidé si získali jeho výhradní náklonnost.

Naše poezie nemůže překročit státní hranice
(我們的詩出不了國界)
Enkaryon Ang, překlad Karina Kapounová

Naše poezie nemůže překročit státní hranice
hranice ještě nebyly ani vymyšleny
a už nás tu obklíčily
ty ze světa vypůjčený ďáble
tekoucí z kohoutku
andělé za bouře tlučou na dveře a okna
píšeš Prahu
ale ve snu ji nikdy nespatříš
svět literatury se otřásá jako otolity
ač vně uší
a získat teď nebezpečnou rovnováhu nemá žádný smysl
moře tě neslyšně obklíčilo
hranice se stále mění
zoufale odvážná tempa kdysi překonala temný kanál
a ten boj
proměnil gumový člun v nádobu na příběhy
volání o pomoc
se řadí v překladatelských nástrojích, ale nikdo neslyší
plující na vlnách, příběh všech lidí
teprve s nárazem se začne rozvíjet

Nikdy nezapomeň, co se stalo
existujeme v nicotě,
ale máme objem, cítíme tíhu
teplotu, dokonce pláčeme
když to bolí

Více o autorovi Enkaryonu Angovi:

Je autorem čtyř básnických sbírek a jeho básně byly publikované také v několika básnických výborech, jako příklad můžeme uvést Post-80 poets of Hong Kong, Macao, and Taiwan (2013) a Evidences of Living (2014). Mezi témata, kterými se ve svých pracích zabývá, patří věda, společenská hnutí a rovnoprávnost LGBT komunity. Nejvíce se však soustředí na vztah mezi tchajwanskou literární historií a materiální kulturou – od tématu vlivu tchajwanské mediální kultury na citový život počátku 20.  století v jeho prvotině Rorschach Inkblot (ConerSit Publishing House, 2009) k diskuzi o novotvarech vzniklých díky tchajwanské internetové kultuře v zatím poslední sbírce Geometry of Cosmos (commaBOOKS Publishing House, 2019).

Kromě spisovatelské kariéry se věnuje také kritice umění, což mu vyneslo čestné uznání při ocenění AICA Incentive Award for Young Art Critics za jeho esej Return to the Psychogenic Theatre: A discussion about Chen Che-wei’s `Yang-Shen-Yuan’ (2018).