(English below)

Drazí žadatelé,

nejdříve bychom vám ještě jednou rádi poděkovali za všechny vaše zaslané přihlášky. Letos jsme jich obdrželi přes 500, což je rekordní množství. Zapojili se autoři z celého světa se zajímavými úhly pohledu a přišlo nám spoustu neméně zajímavých projektů a nápadů. Ačkoli vás ani tento rok nemůžeme pozvat všechny, jsme šťastní, že můžeme podpořit šest z vás.

Komise, ve složení Dana Kalinová, Bernie Higgins, Anna Hrabáčková a Kateřina Bajo, se nakonec shodla na těchto šesti jménech (v abecedním pořadí): Ramy Al-Asheq, Pierre Cendors, Bernard Gaëtan Lagier, Christine Leunens, Natalia Matolinets a Ralf Pasch.

Vybrané autory přivítáme v Praze dle následujícího harmonogramu:

 • Březen – duben – Christine Leunens
 • Květen – červen – Bernard Gäetan Lagier
 • Červenec – srpen – Ralf Pasch
 • Září – říjen – Natalia Matolinets
 • Říjen – listopad – Ramy Al-Asheq
 • Listopad – 18. prosinec – Pierre Cendors

Všem ostatním přejeme spoustu dobrých nápadů a hodně štěstí při jejich realizaci.

Srdečně

Praha město literatury


The 2023 Prague residency results announcement

Dear applicants,

first of all, thank you for all your applications. We received over 500 applications from all around the world this year with lots of ideas, great projects and interesting points of view. Although we could not invite all of you, we are happy to support six of you, and we encourage you to work on your ideas and wish you luck in all your projects.

The committee, composed of former director of the Book World Fair Prague Dana Kalinová, translator and founder of the Poetry Day festival Bernie Higgins, Anna Hrabáčková from Czech Centres and chief Kateřina Bajo Prague City of Literature, agreed finally upon these six names (in alphabetical order): Ramy Al-Asheq, Pierre Cendors, Bernard Gaëtan Lagier, Christine Leunens, Natalia Matolinets, and Ralf Pasch.

The schedule for 2023 will be:

 • March – April – Christine Leunens
 • May – June – Bernard Gäetan Lagier
 • July – August – Ralf Pasch
 • September – October – Natalia Matolinets
 • October – November – Ramy Al-Asheq
 • November – 18th December – Pierre Cendors

Congratulations,

Prague City of Literature


Kdo už u nás byl? Naše bývalé rezidenty najdete zde.