UNESCO město literatury Ljubljana vypisuje dvě jednoměsíční rezidence pro spisovatele v kreativní centru Švicarija/Švýcarský dům.

Ljubljana je se svou živou uměleckou scénou kreativním městem literatury od roku 2015. Rezidenční program Writer in the Park fungující od roku 2018 nabízí možnost na klidné a nerušené psaní i zapojení do literárního života města, od alternativních performancí až po velké mezinárodní festivaly.

Kreativní centrum Švicarija je kulturní, vzdělávací a společenské centrum nacházející se v srdci Ljubljanského centrálního parku jen kousek od středu města. Obvykle je zde bohatý program pro veřejnost, ale vzhledem k nynější situaci může být dům prázdnější než obvykle, což se může hodit autorům hledajícím klidné místo pro psaní.

Organizátoři pomohou autorům poznat živou uměleckou a literární scénu Ljubljany skrze naplánované aktivity a možnosti tvoření kontaktů přizpůsobené rezidentově potřebám. Rezidenti budou mít možnost prezentovat své dílo a setkat se s překladateli, pokud bude třeba.

ljubljana město literatury unesco 2022

Podrobnosti

Rezidence budou probíhat v červnu a přelomu října a listopadu 2023 a trvají každá jeden měsíc, na každý měsíc bude vybrán jeden rezident. V rámci rezidenčního programu poskytne kreativní město Ljubljana každému rezidentovi:

  • částku ve výši 1000 EUR jako grant a kompenzaci za cestovní náklady,
  • vlastní plně vybavený byt s kuchyňským koutem v Švicarija/Švýcarském domě, včetně přístupu k internetu,
  • pokrytí nákladů na cestování místní MHD.

Během pobytu mohou být naplánovány jisté společné aktivity, např. setkání s organizátory, vydavateli, atd. Rezidenti si musí zařídit vlastní cestovní/úrazové pojištění a jsou zodpovědní za svou stravu a úklid. Program je pouze pro rezidenta, další hosté nebudou ubytováni.

Od rezidenta se čeká zájem a účast na místních literárních akcích a jiných souvisejících aktivitách, které budou koordinovány s ohledem na místní dění v danou dobu a potřeby a zájmy rezidenta. Nicméně, počítá se alespoň s jedním veřejným vystoupením (veřejné čtení díla vytvořeného během rezidence). Pokud nebude dohodnuto jinak, za tyto aktivity nejsou nijak honorovány.

Program je zaměřený na zahraniční publikované autory s hmatatelným vztahem k jakémukoliv jinému městu literatury UNESCO. Vztah musí být zřejmý a popsán v přihlášce kandidáta. To znamená, že kandidát žije/žil v jednom z dalších 41 kreativních měst literatury nebo je s ním spojen prací. Slovy publikovaný autor se myslí autor, který publikoval ve svém jazyce alespoň jednu knihu fikce (prózu, poezii nebo drama).

Uzávěrka přihlášek: 7. ledna 2023

Jak se přihlásit

Přihlásit se můžete na tomto odkazu: http://forms.gle/DHhLMDmaAx65Y1KN9

Podrobnosti o programu, podmínkách a přihlášce jsou k dispozici na zde.

Aktuální seznam rezidencí naleznete v sekci Kreativní města.