2024 Prague residency

(Czech below)

Dear applicants,

first of all, thank you for all your applications for the 2024 Prague residency for writers and translators. We received over 300 applications from all around the world this year with lots of ideas, great projects and interesting points of view. Picking just eight projects out of them was a difficult process. And although we cannot invite all of you, we encourage you to work on your ideas and wish you luck in all your projects!

The jury, composed of former director of the Book World Fair Prague Dana Kalinová, translator and founder of the Poetry Day festival Bernie Higgins and chief Kateřina Bajo Prague City of Literature, has chosen these eight names (in alphabetical order):
Emily Bitto, Wibke Brueggemann, Nadia Brylynska, Nuala Ellwood, Olga Flor, Laura Sheïlla Inangoma, Claudiu Komatin and Örvar Smárason

The schedule for 2024 Prague residency will be:

 • February – March: Olga Flor
 • March – April: Nadia Brylynska
 • May – June: Laura Sheïlla Inangoma and Wibke Brueggemann
 • July – August: Emily Bitto
 • August – September: Claudiu Komartin
 • September – October: Örvar Smárason
 • November – December: Nuala Ellwood

Congratulations,

Prague City of Literature


Vyhlášení výsledků rezidenční výzvy na rok 2024

Drazí žadatelé,

nejdříve bychom vám ještě jednou rádi poděkovali za všechny vaše zaslané přihlášky. Letos jsme jich obdrželi přes 300, což rozhodně není málo. Zapojili se autoři z celého světa se zajímavými úhly pohledu a přišlo nám spoustu neméně zajímavých projektů a nápadů. Vybrat ze všech přihlášek pouhých osm rezidentů bylo velice těžké. A ačkoli vás ani tento rok nemůžeme pozvat všechny, jsme šťastní, že můžeme podpořit osm z vás.

Porota, ve složení Dana Kalinová, Bernie Higgins a Kateřina Bajo, se nakonec shodla na těchto osmi jménech (v abecedním pořadí): Emily Bitto, Wibke Brueggemann, Nadia Brylynska, Nuala Ellwood, Olga Flor, Laura Sheïlla Inangoma, Claudiu Komatin a Örvar Smárason.

Vybrané autory přivítáme v Praze dle následujícího harmonogramu:

 • únor – březen: Olga Flor
 • březen – duben: Nadia Brylynska
 • květen – červen: Laura Sheïlla Inangoma and Wibke Brueggemann
 • červenec – srpen: Emily Bitto
 • srpen – září: Claudiu Komartin
 • září – říjen: Örvar Smárason
 • listopad – prosinec: Nuala Ellwood

Všem ostatním přejeme spoustu dobrých nápadů a hodně štěstí při jejich realizaci.

Srdečně

Praha město literatury


Kdo už u nás byl? Naše bývalé rezidenty najdete zde.