Den poezie 2023

6. listopadu 2023 startuje jubilejní 25. ročník festivalu Den poezie.

Již 25. ročník Dne poezie – festivalu poezie, který se koná ve zhruba padesáti městech po celé republice po dobu dvou týdnů kolem narozenin velkého českého romantického básníka K. H. Máchy – přinese poezii do knihoven, škol, kaváren, kulturních institucí, galerií, kin, divadel i do přírody.

Tématem letošního ročníku jsou Básně v obraze, řada akcí proto oslavuje spojení slova a obrazu. Je příznačné, že festival zahájí v pondělí 6. listopadu v Národní knihovně v Klementinu netradiční večer poezie a hudby. Zakončí jej 19. listopadu v galerii DOX čtení a beseda o motivech šeříků v umění a literatuře v podání známého básníka Petra Borkovce, který je v současné době pražským městským básníkem.

Básně v obraze

Téma festivalu inspirovalo aktivity ve školách a knihovnách po celé zemi, stejně jako řadu výstav a autorských čtení. Jedna z nejneobvyklejších se koná v pražské Týnské literární kavárně, kde známý malíř Michal Singer vytvoří výtvarné dílo během čtení poezie básníka Tomáše Míky. V Klementinu se uskuteční také dvě netradiční multimediální akce včetně zahajovací akce festivalu. Organizátoři festivalu jsou vděční, že tato instituce byla tak otevřená novým a experimentálním poetickým akcím ve svých historických prostorách.

Mnoho akcí letošního programu experimentuje s hranicí mezi literárním a výtvarným uměním a my jsme se to snažili reflektovat i ve svých poetických materiálech, které připravujeme pro distribuci do knihoven, škol a čekáren. Letos jsme se rozhodli pro výrobu pohlednic s básněmi Ladislava Nebeského, jednoho z velkých experimentálních básníků, jehož dílo je podle nás neprávem opomíjeno, a doufáme, že se mu tímto způsobem podaří oslovit nové publikum,” říká básník Vojtěch Vacek, jeden z organizátorů festivalu.

Výročí

Den poezie tradičně připomíná některá literární výročí, která se v daném roce vyskytnou, a letošní ročník není výjimkou. Například jedna z dětských akcí v pražském programu připomíná 100. výročí Haškova narození: děti si vytvoří, podobně jako kdysi sám velký spisovatel v době, kdy pracoval jako redaktor časopisu Svět zvířat, vlastní imaginární zvířátka. Velkého italského bohemistu Angela Mariu Ripellina, autora klasického díla Kouzelná Praha, si připomeneme v den jeho 100. narozenin literární procházkou s básníkem Vítem Janotou, který, inspirován Ripellinem, bude pátrat po tajemstvích a historii pražské „páté čtvrti“ Josefov a Italský institut uspořádá na autorovu počest konferenci.

Španělský Cervantes Institut připomene padesáté výročí Picassova úmrtí, a to čtením umělcovy poezie v Národní galerii. Vzpomeneme při jednom večeru poezie rovněž předního českého básníka Zbyňka Hejdu, který opustil tento svět před deseti lety. Jedna z jeho básní se objeví v rámci projektu Poezie pro cestující také na plakátech vyvěšených v tramvajích v Brně, Olomouci a Ostravě.

Mezinárodní účast

K předním českým básníkům se jako obvykle připojí básníci ze zahraničí. Přijede například Tatev Chakhian, arménská básnířka a výtvarnice žijící v Polsku, a Gareth Evans-Jones, velšsky mluvící básník, který nedávno vydal vůbec první antologii LGBT literatury ve velštině. Oba básníci patří k řadě básníků, kteří společně vystoupí v Knihovně Václava Havla. Kromě čtení básní budou diskutovat o otázkách migrace, jazyka a identity. Oba také pojedou představit svou tvorbu do Galerie N v Jablonci nad Nisou.

Poezie pro všechny věkové kategorie

Na festivalu se setkají uznávaní a slavní básníci s úplnými začátečníky všech věkových kategorií. Pro seniory jsou připraveny akce v domovech pro seniory a díky nadšení kreativních knihovníků a učitelů z celé země jsou na programu desítky akcí pro děti a mládež, od básnických dílen až po křty knih, které vytvoří z vlastní tvorby.

Den poezie logo

Zahájení festivalu se koná

6. 11. 2023 v 19:00,
na révovém nádvoří Klementina.
Své básně za hudebního doprovodu Matouše Hrona představí Vít Janota, Klára Krásenská, Soňa Pokorná a Matyáš Míka.


Festival Den poezie se koná po celé ČR od 6. 11. do 19. 11. 2023. Například 7. 11. Botanické miniatury Běly Janoštíkové – nové básně na téma rostliny a květiny. / 9. 11. ANO NEVÍM NE – malíř Michal Singer a básník a Tomáš Míka představí postavy, krajiny, zvířata a stroje z tohoto i onoho světa. / 11. 11. Hledání Páté čtvrti – literární procházka Josefovem po stopách italského bohemisty Angela Maria Ripellina. / 14. 11 Být tou, která zůstává potmě na nohou – uvedení čísla časopisu Plav věnovaného venezuelské poezii.


denpoezie.cz