Ljubljana

UNESCO město literatury Ljubljana nabízí dvě jednoměsíční literární rezidence pro spisovatele v kreativní centru Švicarija/Švýcarský dům.

Ljubljana je se svou živou uměleckou scénou kreativním městem literatury od roku 2015. Rezidenční program Writer in the Park fungující od roku 2018 nabízí prostřednictvím literární rezidence možnost na klidné a nerušené psaní i zapojení do literárního života města, od alternativních performancí až po velké mezinárodní festivaly.

Kreativní centrum Švicarija je kulturní, vzdělávací a společenské centrum nacházející se v srdci Ljubljanského centrálního parku jen kousek od středu města.

Organizátoři pomohou autorům poznat živou uměleckou a literární scénu Ljubljany skrze naplánované aktivity a možnosti tvoření kontaktů přizpůsobené rezidentově potřebám. Rezidenti budou mít možnost prezentovat své dílo a setkat se s překladateli, pokud bude třeba.

Literární rezidence Ljubljana

Podrobnosti

Literární rezidence budou probíhat ve dvou termínech, a to 1. – 31. března 2024 a 1. – 30. listopadu 2024. Na každý termín bude vybrán jeden rezident. V rámci rezidenčního programu poskytne kreativní město Ljubljana každému rezidentovi:

  • částku ve výši 1250 EUR jako grant a kompenzaci za cestovní náklady,
  • vlastní plně vybavený byt s kuchyňským koutem v Švicarija/Švýcarském domě, včetně přístupu k internetu,
  • pokrytí nákladů na cestování místní MHD.

Během pobytu mohou být naplánovány jisté společné aktivity, např. setkání s organizátory, vydavateli, atd. Rezidenti si musí zařídit vlastní cestovní/úrazové pojištění a jsou zodpovědní za svou stravu a úklid. Program je pouze pro rezidenta, další hosté nebudou ubytováni.

Od rezidenta se čeká zájem a účast na místních literárních akcích a jiných souvisejících aktivitách, které budou koordinovány s ohledem na místní dění v danou dobu a potřeby a zájmy rezidenta. Nicméně, počítá se alespoň s jedním veřejným vystoupením (veřejné čtení díla vytvořeného během rezidence). Pokud nebude dohodnuto jinak, za tyto aktivity nejsou nijak honorovány.

Program je zaměřený na zahraniční publikované autory s hmatatelným vztahem k jakémukoliv jinému městu literatury UNESCO. Vztah musí být zřejmý a popsán v přihlášce kandidáta. To znamená, že kandidát žije/žil v jednom z dalších 42 kreativních měst literatury nebo je s ním spojen prací. Slovy publikovaný autor se myslí autor, který publikoval ve svém jazyce alespoň jednu knihu fikce (prózu, poezii nebo drama).

Uzávěrka přihlášek: 5. ledna 2024

Jak se přihlásit

Přihlásit se můžete pomocí tohoto formuláře.

Podrobnosti o programu, podmínkách a přihlášce jsou k dispozici na zde.

Aktuální seznam rezidencí naleznete v sekci Kreativní města.