Jakub Arbes patří k českým spisovatelům, jejichž dílo je spjato s Prahou zcela neodmyslitelně, což by měla procházka po Malé Straně a Smíchově připomenout. Navštívíme především místa spojená s romanetem Svatý Xaverius a půjdeme ve stopách dvou hlavních postav této prózy.

Sraz v neděli 27. září 2015 v 15 hod. na Malostranském náměstí u zastávky tramvaje směr Újezd

Po pražských lokalitách spjatých s životem a dílem Jakuba Arbesa vás provede básník Petr Motýl:

Začneme u chrámu sv. Mikuláše na Malé Straně, kde se nachází barokní obraz sv. Xaveria, z nějž jeden z protagonistů textu vydedukoval plánek k nalezení pokladu. Poté projdeme, tak jako postavy romaneta, Karmelitskou a Újezdem na Smíchov, cestou si stručně řekneme něco o tom, jak se tato místa od doby, kdy romaneto Svatý Xaverius bylo napsáno, změnila. Na začátku Smíchova pohlédneme směrem k letohrádku Kinských, které je dějištěm klíčových scén romaneta Newtonův mozek.

Dále na Smíchově půjdeme Štefánikovou ulicí kolem dnes již neexistujícího domu, kde se Jakub Arbes narodil, uvidíme pomník spisovatele na dnešním Arbesově náměstí a u Anděla dům, v němž Jakub Arbes bydlel, jedno z řady bydlišť, která často střídal. Od Anděla půjdeme ve stopách „hledačů pokladů“ nahoru do kopce až na hřbitov Malvazinky, kde je Jakub Arbes pohřben, a tam procházku ukončíme.

Procházka bude trvat zhruba tři hodiny. Počítá se s jednou či dvěma přestávkami na vydechnutí. Jelikož mistr Arbes měl rád pivo, je možné se v případě zájmu během procházky zastavit v některé z hospod, jichž je po trase obdobně hojný počet jako v časech, kdy Jakub Arbes žil.

S manželi Motýlovými po stopách Jakuba Arbesa

V Praze se Jakub Arbes narodil, ač jeho rodiště, kterým byl Smíchov, k městu Praze v roce jeho narození ještě nepatřil a byl samostatným městem. Součástí Prahy nebyl v roce úmrtí Jakuba Arbese ani hřbitov na Malvazinkách, kde byl spisovatel uložen do rodinného hrobu se sochou Anděla míru, nazvanou tak podle jednoho z jeho romanet. Nicméně z dnešního pohledu patří Jakub Arbes ke spisovatelům bytostně pražským, jakým byl jeho starší přítel, a po určitou dobu i rádce v oblasti literární a novinářské Jan Neruda, rodák z Újezda, z hranice Malé Strany a Smíchova. V linii „arbesovské“ do jisté míry pokračoval jiný smíchovský rodák – Jiří Karásek ze Lvovic , Arbesův mladší přítel. Osobně poznal Jakub Arbes i mnohem mladšího Jaroslava Haška, autora, v jehož díle lze najít linii prolínaní všedního a fantastického, pro Arbesova nejlepší díla typickou, u Haška ovšem transformovanou do roviny vtipu a humoru. Cit pro pražský genius loci, v němž se spojuje plebejskost s chóry andělskými, pak ve své tvorbě výrazně uplatňuje Bohumil Hrabal, který pomyslnou štafetu jmenovaných autorů přebírá, když se narodí dvanáct dnů předtím, než Jakub Arbes umírá.

Sejdeme se v neděli 27. září v 15 hod. na Malostranském náměstí u zastávky tramvaje směr Újezd

Petr Motýl

Básník, prozaik, autor divadelních her, kritik i vydavatel několika časopisů Petr Motýl se narodil v roce 1964 v Klatovech. Vydal řadu knížek, především sbírek básní. Mj. prózu Perníková chaloupka (2013) a sbírky básní Plyn (2014) a Městečko pod lesy (2015).