V úterý 18. srpna 2015 se po celé Praze objevily plakáty projektu Praha město literatury. Bezmála stovka prosvětlených reklamních vitrín, tzv. citylightů měla upozornit na stále ještě nepříliš známý fakt, že se Praze v prosinci 2014 podařilo zapojit do sítě kreativních měst literatury UNESCO. Stalo se tak díky iniciativě Městské knihovny v Praze, úsilí Českých center a dalších více než třiceti partnerů z řad literárních organizací a sdružení. Tento titul se uděluje od roku 2004 a mezi jeho prvními nositeli byl Edinburgh, Melbourne, Iowa City, Dublin, Reykjavík, Norwich a Krakov. Spolu s Prahou se poté úspěšně začlenila i Granada, Heidelberg a Dunedin. Členská města mají výsadu v podobě používání loga UNESCO kreativních měst literatury, společně kooperují a snaží se o podporu literárního života ve svých lokalitách i napříč kontinenty.

 Reklamní plochy, připomínající členství Prahy v kreativních městech literatury UNESCO, se daly jen těžko přehlédnout. Konkrétně se jednalo o více než šedesát světelných reklamních vitrín a třicet vyvýšených prosvětlených reklamních ploch, tzv. rolling boardů, hustě umístěných podél silnic jak v centru Prahy, tak v jejích okrajových částech. Povšimnout jste si jich mohli například v ulici Na Příkopě, na Karlově náměstí, náměstí Republiky, na Můstku nebo náměstí Míru. Pokud vás plakáty zaujaly a prohlédli jste si je blíže, určitě jste zaznamenali, co je jejich obsahem. Texty, které na plakátech obvykle nečekáte. Básně ze všech zahraničních partnerských měst Prahy zapojených v síti kreativních měst literatury, které v předchozích měsících těšily i návštěvníky Krakova v rámci projektu Multipoetry Tam se však objevovaly jednotlivě vždy po dobu jednoho večera jako „světelná graffiti“ na fasádě domu na rohu Rynku Głowného a ulice Bracké. V Praze jste mohli číst pětiverší deseti autorů vytištěná v původním znění i v českém překladu po dobu čtrnácti dnů, tedy až do 31. srpna. Krátké hravé texty, povětšinou inspirované prostorem města, překládaly čtyři překladatelky ze čtyř jazyků: Veronika Francová z angličtiny, Michaela Otterová z němčiny, Marie Iljašenko z polštiny a Marta Bartošková dokonce z islandštiny.

Pokud reklamní plochy přeci jen unikly vaší pozornosti, můžete si je připomenout v naší fotogalerii.