Nenechte se omezovat škatulkami / Do not let the boxes limit you

I když se tento rok našlo spoustu věcí, které nás svazovaly, omezovaly, štvaly, přejeme vám dobrý vstup do dalších dní. Nechť vás nic neomezuje, ať máte možnost rozkvětu, nechť jsou vaše dny radostné a v míru prožité. Hýčkejme každou dobrou zprávu a jděme jí naproti.

Even though there were many things this year that tied us down, limited us, annoyed us, we wish you a good start to the coming days. May nothing limit you, may you have the opportunity to flourish, may your days be joyful and lived in peace. Let’s cherish every piece of good news and be on the lookout for them.

Vše dobré vám přeje tým Praha město literatury / The Prague City of Literature team wishes you all the best