Mediaartová rezidence v Košicích – kreativním městě mediálního umění UNESCO

Otevřená výzva

Po dvou úspěšných ročnících je tu další zajímavá příležitost! Creative Industry Košice spolu s K.A.I.R. – Košice Artist in Residence vyhlašuje otevřenou výzvu pro mediálních umělce z Kreativních měst UNESCO na dvouměsíční rezidenci v Košicích. Uzávěrka přihlašování je 20. srpna 2021.

Rezidence

Letošní rezidence má sloužit jako platforma pro mediálního umělce / umělkyni z jednoho z Kreativních měst UNESCO na realizaci vlastního uměleckého projektu. Je to příležitost začít pracovat na novém projektu nebo dále rozvinout již existující projekt na téma HUMAN RESPONSIBILITY.

Výzva je určena pouze umělcům, kteří se narodili, žijí nebo pracují v některém z Kreativních měst UNESCO. Pro podrobnější informace o výzvě si přečtěte tuto brožuru.

Téma: Human Responsibility

V roce 2021 se rezidenční program zaměřuje na propojování jednotlivců a sdílení odpovědnosti v době krize. Cílem projektu je nejen analyzovat současnou situaci ve světě, ale i kriticky se zaměřit na její důsledky a blízkou i vzdálenou budoucnost.

Důležité otázky

Způsobuje současná krize změnu v našem myšlení a osobních hodnotách? Je to jen dočasné?
Vznikly nějaké nové formy politických a kulturních skupinových aktivit a soužití? Jak do tohoto soužití zapadá naše životní prostředí včetně jiných živých organismů?
Jak by mohl svět zpomalit v boji proti viru, aby společnost a ekonomika respektovali naše křehké ekosystémy?
Jaké jsou výsledky a důsledky pohybu mezi různými místy na Zemi a mimo ni?
Jak lze zajistit ochranu lidských práv pro všechny občany? Co můžeme udělat pro ochranu nynější i budoucí generace?

Podmínky

Stipendium ve výši 2000 €
Pokrytí cestovních výdajů na cestu do Košic a zpět
Zabezpečené ubytování v Košicích
Přístup do ateliéru v K.A.I.R.
Rozpočet na technickou produkci (do 4 000 €)
Příležitost podílet se na uměleckém a komunitním životě ve městě a propagovat vlastní tvorbu v Košicích

Registrování žádosti
Přihlásit se můžete prostřednictvím online formuláře. Ten včetně komplentních informacích k dispozici ZDE.

Pokud bude situace ohledně COVID-19 nebo z jiného důvodu nepříznivá, pobyt se uskuteční v omezeném režimu. Konkrétní podmínky budou dohodnuty s vybraným rezidentem / rezidentkou.

Aktuální seznam rezidencí naleznete v sekci Kreativní města.