Melbourne UNESCO město literatury připravilo rezidenční program pro první virtuální autory


Umístí spisovatele ze sesterských měst literatury (mezi nimi i Praha) do 11 organizací napříč Melbourne a Victoria.

Každý autor v místě bydliště bude spojen s vybranou organizací a bude pracovat na obsahu, který s danou organizací dohodnou.

Rezidence bude také zahrnovat příležitosti pro setkání se všemi rezidenty, seznámení se všemi organizacemi a usnadní další spojení s Melbourne jako městem literatury.

Jako jednomu z virtuálních autorů v rezidenci vám bude vyplaceno 2 000 AUD a zachováte si veškerá autorská práva na své dílo.

Seznam hostitelských organizací, jakož i podmínky a odkaz na přihlašovací formulář naleznete přímo na stránkách Melbourne UNESCO města literatury. Virtual Writer in Residence | Melbourne – City of Literature

Termín pro odevzdání přihlášek je 6. září 2021.

Vaše případné dotazy vám zodpoví na kontaktním e-mailu Melbourne města literatury – cityofliterature@wheelercentre.com.