Québec UNESCO město literatury ve spolupráci s Québec BD zve tvůrce komiksů k účasti v novém rezidenčním programu

Québec je město, kde mají roční období důležité místo v životě svých obyvatel. Letní žár, mrazivá zima, barevný podzim a jarní rozkvět přímo zvou k tomu, aby člověk viděl město pokaždé v novém hávu. Festival Québec BD s potěšením nabízí autorům komiksových knih možnost tvořit a poznat roční doby v Québecu prostřednictvím nového cyklu čtyř mezinárodních rezidencí.

Tyto měsíční rezidence jsou zaměřené na zahraniční autory žijící v jednom ze sítě měst literatury UNESCO. Na každé období bude vybrán jeden kandidát s tím, že pobyty se budou konat v těchto termínech:

  • zimní – únor 2022 (událost: Quebec Winter Carnival)
  • jarní – duben 2022 (událost: Festival Québec BD)
  • letní – červenec 2022 (událost: Festival d’été de Québec)
  • podzimní – říjen 2022 (událost: Québec en toutes lettres)

Vybraní tvůrci budou pozváni k účasti na jednom z festivalů konajících se v daném období (vypsané výše). Každý z účastníků bude požádán o vytvoření pěti stránek zobrazujících vlastní zážitky z pobytu. Ty budou použity na výstavu, která má plánovaný začátek v dubnu 2023. Součástí pobytu budou také setkání s veřejností a zástupci québecké komiksové komunity.

rezidenční program québec

Podrobnosti

Québec BD poskytne každému účastníkovi:
– plně vybavený byt v centru Québecu na měsíc,
– grant ve výši 2000 CAD po dobu pobytu,
– zařízení cesty z domova vybraného autora do Québecu,
– honorář 1250 CAD za vytvoření ilustrací, které budou použity na na výstavě,
– osobní asistenci ze strany Québec BD během celého pobytu.

Kritéria:
Do programu se mohou přihlásit profesionální autoři komiksů, kteří pobývají v jednom z kreativních měst literatury UNESCO (mimo Kanadu).

Uzávěrka přihlášek: 25. října 2021

Jak se přihlásit

Žádost obsahující: motivační dopis (ve francouzském či anglickém jazyce) obsahující, ve kterém ročním období máte o pobyt zájem, strukturovaný nebo beletrizovaný životopis a ukázky své práce (velikost max 2 MB) by měla být zaslána ve stanovené lhůtě na následující adresu: info@quebecbd.com.

Žádosti budou zváženy komisí tvořenou členy quebecké komiksové komunity a vybraní autoři budou informováni nejpozději do 5. listopadu 2021.

Podrobnosti o programu, podmínkách a přihlášce jsou k dispozici na www.quebecbd.com.

Aktuální seznam rezidencí naleznete v sekci Kreativní města.