Základní myšlenka projektu Praha město literatury, tedy kandidatury Prahy na titul UNESCO kreativní město literatury, vznikla na jaře roku 2009.

Konference Praha – Kreativní město literatury

Na úplném začátku projektu stála minikoference Praha – Kreativní město literatury, která proběhla 15. 5. 2009. Konference se konala z iniciativy a v prostorách Českých center a navazovala na úspěšný projekt Noc literatury, který organizují Česká centra již od roku 2007 na různých místech Prahy s cílem zapojení Prahy a České republiky do dialogu a aktivit pořádaných v rámci Evropské unie.

Účastníci konference získali informace a poučení také od zahraničních kolegů, kteří organizují literární život v evropských městech a již získali prestižní a čestný titul kreativní město literatury UNESCO.
Mezi účastníky se objevila například Ali Bowdenová, ředitelka Edinburgh UNESCO – City of Literatury Trust. Právě Edinburgh se stal v roce 2004 prvním nositelem čestného titulu kreativní město literatury UNESCO a zároveň prvním městem v síti kreativních měst UNESCO.

Jmenování koordinátora

Následně byla z iniciativy Městské knihovny v Praze a Českých center zahájena přípravná fáze projektu. Jednou z nejdůležitějších událostí bylo pověření Městské knihovny v Praze, respektive jejího ředitele RNDr. Tomáše Řeháka, úkolem koordinovat činnost v přípravné etapě projektu po stránce organizační, obsahové a ekonomické, které bylo schváleno 16. 3. 2010 Usnesením Rady hl. města Prahy č. 300.

Aktivity v přípravné fázi

V rámci přípravné fáze byl realizován Průzkum veřejného mínění a průzkum Četba a čtenáři v Praze 2010, jehož se zúčastnilo 600 respondentů z Městské knihovny v Praze. Vyhotovení průzkumu provedla společnost Sociores.