Lublaň je dalším městem ze sítě kreativních měst literatury UNESCO, které pravidelně nabízí rezidenční pobyty pro zahraniční autory.

Nabídka stipendijních pobytů je určena spisovatelům, kteří publikovali alespoň jednu knihu a mají faktický vztah k jinému kreativnímu městu literatury. V roce 2019 budou nabízena dvě rezidentská místa, vždy v trvání jednoho měsíce, konkrétně v období od 1. do 31. října 2019 a od 20. listopadu do 20. prosince 2019. Vybraní autoři obdrží stipendium ve výši 1000 euro a bude jim poskytnuto ubytování v nově zrekonstruovaném Swisshouse Creative Centre. Rezidenti se zapojí do místní literární scény, organizátoři jim umožní veřejnou prezentaci jejich práce, případně setkání s překladateli nebo nakladateli. Aktivity v rámci pobytu budou přizpůsobeny profilu konkrétního rezidenta.

Přihlášky na rezidenční pobyty je nutno podat do 31. března 2019.

Podrobné informace o možnostech podávání přihlášek naleznete na stránkách Lublaně.