Tomáš Řehák, ředitel Městské knihovny v Praze, zasílá dopis čtenářům.