unesco

UNESCO oznámilo udělení titulu kreativní město UNESCO 49 novým městům. Mezi nově jmenovanými jsou 3 kreativní města literatury, a to švédský Göteborg, indonéská Jakarta a litevský Vilnius.

John Kenyon, vedoucí sítě kreativních měst literatury, nová sesterská města přivítal a dodal: „Těšíme se na spolupráci s našimi novými partnery při prosazování našich hodnot, včetně potřeby oslavovat a chránit svobodu slova a projevu. Jak se naše síť diverzifikuje a přidávají se nové kulturní perspektivy, nové jazyky a nové příběhy, posilujeme základnu, ze které tuto práci děláme.“

Síť kreativních měst UNESCO byla vytvořena v roce 2004 a nyní čítá 295 měst z 90 zemí. Členská města zakládají svůj rozvoj na kreativitě, ať už jde o hudbu, umění a lidová řemesla, design, kinematografii, literaturu, digitální umění nebo gastronomii. Především se zavazují klást kulturu do centra svých rozvojových strategií, spolupracovat s dalšími členy sítě a sdílet s nimi své zkušenosti.

Od roku 2014 je členem sítě kreativních měst UNESCO Praha, která získala titul kreativního města literatury. Brno pak od roku 2017, a to s titulem kreativního města hudby.

Síť kreativních měst literatury UNESCO nyní sdružuje 42 měst po celém světě.