(English version below)

Rezidenční pobyt Praha město literatury – květen a červen 2022

Litevský básník, esejista, literární vědec a překladatel Tomas Venclova se narodil v Klaipedě v rodině spisovatele Antanase Venclovy a mládí prožil ve Vilniusu. Kvůli své disidentské činnosti byl nucen emigrovat do USA, kde od roku 1985 přednášel slovanskou literaturu a jazyky na Yaleově univerzitě, nyní opět žije ve Vilniusu.

rezident venclova

Psaní se věnuje už přes 60 let a v jeho bohatém díle, psaném nejen litevsky, ale také polsky, rusky a anglicky, najdeme básně (které dle svých slov píše jen v litevštině), ale i eseje, literární kritiku, rozhovory, díla věnovaná historii i současnosti Vilniusu, nebo například cestopis. Krom vlastní spisovatelské kariéry také překládá díla jiných autorů do litevštiny – za zmínku stojí např. T. S. Eliot, Charles Baudelaire, Czesław Miłosz nebo Josif Brodskij. V českém překladu Aleny Vlčkové a Josefa Kabíčka vyšly jeho básně z 60. až 90. let 20. století ve sbírce Čas rozpůlil se…/ Ipuseja para…, a to paralelně s litevským originálem.

Je držitelem mnoha ocenění, jmenovat můžeme Gediminův řád (1999) a Litevskou národní cenu za kulturu a umění (2000). V roce 2013 mu bylo uděleno čestné občanství města Vilnius.

Během svého pobytu v Praze hodlá do hloubky studovat kulturní pouta, která svazují Prahu a Litvu a na toto téma napsat esej, popřípadě básnický cyklus.

Setkání s autorem

Příjemný večer plný básní, vzpomínání, sdílení. Velmi naplněné setkání se konalo 21. června 2022 v Městské knihovně v Praze. Moderoval David Vaughan, texty v češtině interpretoval Kajetán Písařovic.

Ukázky z díla

Báseň Noblesní škola

Ukázka ze sbírky Čas rozpůlil se…

Díla/Published works

V českém překladu/Books translated to Czech

Čas rozpůlil se… Įpusėja para… (sbírka básní). Venkovské dílo, 2014

Díla psaná v litevštině/Books in Lithuanian

Lietuvos istorija visiems, I-II tomas (literatura faktu, dějiny). R. Paknio leidykla, 2019
Prarasto orumo beieškant: Publicistikos straipsnių rinktinė (výběr novinových článků a eseje). Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, 2016
Eumenidžių giraitė: Nauji eilėraščiai ir vertimai (sbírka básní). Versus aureus, 2016
Optimizmo paieškos pesimizmo amžiuje: Rytų Europos nuojautos ir pranašystės (spoluautor; lit. faktu, filosofie). Versus aureus, 2015
Grįžimai Lietuvon (sbírka dopisů básní a esejí, spoluautor Czesław Miłosz). Vaga, 2014
Pertrūkis tikrovėje: Sraipsniai apie literatūrą ir kultūrą (sbírka článků a esejí). Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2013
Visi eilėraščiai: 1956-2010. Collected Poems (sbírka básní). Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2010
Vilnius: asmeninė istorija (eseje). R. Paknio leidykla, 2011
Vilniaus vardai (lit. faktu, encyklopedie). R. Paknio leidykla, 2006
Sankirta: Eilėraščiai (sbírka básní). Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2005
Ligi Lietuvos 10 000 kilometrų (cestopis). Baltos lankos, 2003
Manau, kad… Pokalbiai su Tomu Venclova (sbírka rozhovorů). Baltos lankos, 2000
Rinktinė (sbírka básní). Baltos lankos, 1999
Reginys iš alėjos: eilėraščiai (sbírka básní). Baltos lankos, 1998
Pašnekesys žiemą: eilėraščiai ir vertimai (sbírka básní). Vaga, 1991
Vilties formos: eseistika ir publicistika (sbírka esejí). Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 1991
Tankėjanti šviesa: eilėraščiai (sbírka básní). Algimanto Mackaus knygų leidimo fondas, AM&M Publications, 1990
Tekstai apie tekstus (sbírka esejí). Algimanto Mackaus knygų leidimo fondas, 1985
Lietuva pasaulyje: publicistika (sbírka esejí). Akademinės skautijos leidykla, 1981
98 eilėraščiai (sbírka básní). Algimanto Mackaus knygų leidimo fondas, 1977
Kalbos ženklas: eilėraščiai (sbírka básní). Vaga, 1972
Golemas, arba dirbtinis žmogus: pokalbiai apie kibernetiką (lit. faktu, kybernetika). Vaga, 1965
Raketos, planetos ir mes (lit. faktu, astronomie). Valstybinė grožinės literatūros leidykla, 1962

Díla přeložená do litevštiny/Translated works

Kitaip: poezijos vertimų rinktinė (sbírka básní). Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2006

Díla psaná v ruštině/Books written in Russian

Собеседники на пиру. Литературные эссе (sbírka článků). НЛО, 2012
Статьи о Бродском (lit. faktu, literární kritika). Baltrus, Новое издательство, 2005
Собеседники на пиру. Статьи о русской литературе (sbírka článků). Baltos lankos,1997
Неустойчивое равновесие: восемь русских поэтических текстов (lit. faktu, literární kritika). YCIAS, 1986

Díla psaná v angličtině/Books written in English

Ellen Hinsey and Tomas Venclova, Magnetic North: Conversations with Tomas Venclova. University of Rochester Press, 2017
Aleksander Wat: Life and Art of an Iconoclast (lit. faktu, biografie). Yale University Press, 1996


May – June 2022

Tomas Venclova – residency in Prague

Tomas Venclova, son of the poet Antanas Venclova, is a Lithuanian poet, essayist, literary critic and translator. He was born in Klaipeda and spent his youth in Vilnius. After joining the dissident movement, he was forced to emigrate and he moved to USA. Since 1985, he has taught Slavic languages and literatures at Yale University. Now he lives back at Vilnius.

He has been writing in Lithuanian, Polish, Russian and English for over 60 years and his work spans not only poetry (which, according to his own words, he writes only in Lithuanian), but also essays, literary criticism, interviews, works devoted to history and present state of Vilnius, even a travelogue. Apart from his own writings, he has also dedicated himself to translating the works of others into Lithuanian, for example T. S. Eliot, Charles Baudelaire, Czesław Miłosz or Joseph Brodsky. Venclova’s own work has also been translated into many languages. In Czech, his poems from 1960–1999 were published in the collection Čas rozpůlil se…/ Ipuseja para… .

Amongst others, he has been awarded The Order of the Lithuanian Grand Duke Gediminas in 1999 and the The Lithuanian National Culture and Art Prize in 2000. In 2013 he was made an honorary citizen of Vilnius.

During his Prague residency he wants to study the cultural links between Prague and Lithuania in depth and write an essay or a cycle of poems on that topic.