26. ročník mezinárodního knižního veletrhu a literárního festivalu Svět knihy Praha 2020 se bohužel vůbec neuskuteční. Organizátoři původně zamýšleli festival přesunout na podzim, ale představenstvo Svazu českých knihkupců a nakladatelů rozhodlo na svém zasedání o úplném zrušení letošního ročníku.

Masová účast tak velkého počtu lidí nebyla v obvyklém květnovém termínu možná, Svět knihy se proto snažil nalézt jiné řešení a nabízelo se, že festival proběhne v náhradním termínu. Představenstvo ale nakonec dospělo k nelehkému rozhodnutí letošní ročník úplně zrušit. Uvádí, že vývoj je stále příliš nejistý a ohrožení celé knižní branže příliš vážné, než aby bylo možné uspořádat úspěšný důstojný veletrh.

V současné situaci nabízí Svět knihy čtenářům možnost vychutnat si literaturu alespoň prostřednictvím online přenosu s výběrem tuzemských autorů. Rozhovory a čtení můžete sledovat na stránkách: https://sk2020.svetknihy.cz/.

V příštích letech by se Svět knihy rád vrátil ke květnovému termínu, kde má již své čestné místo na české literární scéně. Pokud to podmínky dovolí, plánují organizátoři zrealizovat zářijový termín 3. ročníku veletrhu Svět knihy Plzeň.

Svět knihy vám i nadále přeje, abyste úspěšně zvládli krizovou situaci, vydrželo vám pevné zdraví a opevnili jste se dobrou náladou a dostatkem dobrých knih.

Text převzat z našeho původního webu: https://www.prahamestoliteratury.cz/cz/aktuality/572-svet-knihy-v-kvetnu-neprobehne/.