13. prosince 2016 se ve Slovanském domě uskutečnil společný literárně-hudební večer Brna města hudby a Prahy města literatury. Poutavý a mnohdy překvapivý výklad profesora Martina Hilského o tom, kde všude můžeme slyšet v Shakespearových textech hudbu, byl zkombinován s díly brněnského rodáka a později slavného hollywoodského skladatele E. W. Korngolda.