Institut français zveřejnil výzvu na přihlášení do rezidenčního programu Cité internationale des arts. Rezidence je určena umělcům žijícím mimo Francii, kteří by rádi vycestovali do Paříže na dobu 3 až 6 měsíců.

Umělci musí představit výzkumný projekt na téma dle vlastního výběru v rámci níže uvedených oborů:

•    architektura, urbanismus
•    výtvarné umění
•    pouliční umění, cirkus, loutky
•    komiks
•    kinematografie (hraný film, animovaný film, tvůrčí dokumentární film)
•    kurátorství výstav, umělecká kritika
•    digitální tvorba (digitální umění, videohry, VR)
•    tanec
•    design, grafika
•    literatura (beletrie, esejistika, dětská literatura)
•    řemesla
•    módní návrhářství
•    hudba (současná, klasická, moderní a hudba k filmům a videohrám)
•    fotografie
•    víceoborové projekty
•    divadlo

Kandidáti musí být nutně podporováni kulturní institucí, která za umělce do programu podá žádost. Těmito partnery mohou být zařízení podporující francouzskou kulturu v zahraničí (Francouzské instituty, kulturní služby francouzských velvyslanectví, Francouzské aliance) a/nebo francouzské či zahraniční kulturní struktury (umělecká centra, sdružení, multidisciplinární laboratoře, galerie, muzea, smluvní struktury, divadla, místa pro tanec a pouliční umění, koncertní sály, zahraniční festivaly atd.).
Uzávěrka přihlášek je 15. listopadu 2021.

Své přihlášky zašlete Francouzskému institutu v Praze do 1. listopadu. Porota provede předběžný výběr kandidátů a předloží je Cité des Arts, kterému náleží konečné rozhodnutí o výběru vítězů.

Kontaktní adresa ve Francouzském institutu v Praze: Barbora Bukovinská, Barbora.Bukovinska@ifp.cz

Uzávěrka přihlášek ve Francouzském institutu v Praze je 1. listopadu 2021.

Uzávěrka přihlášek v Cité des Arts v Paříži je 15. listopadu 2021.
–    Vyhlášení výzvy k předkládání žádostí: 15. září 2021
–    Uzávěrka výzvy k předkládání žádostí: 15. listopadu 2021
–    Otevření pro odborníky: 1. prosince 2021
–    Výběrová komise: 20. ledna 2022 (v závislosti na dostupnosti členů komise)
–    Vyhlášení výsledků: konec ledna 2022
–    Pobytová období: duben 2022 – duben 2023

Podmínky pobytu 

Francouzský institut nabízí individuální rezidenční pobyty a financuje ubytování v ateliérech o rozloze přibližně 40 m2 v Cité internationale des arts v pařížské čtvrti Marais.

Partner(partneři) spojený(í) s umělcem ve Francii nebo v zahraničí financuje(í) cestu, příspěvek na bydlení (minimálně 700 EUR měsíčně) a životní náklady (víza, pojištění…) a podá kandidaturu umělce.

Francouzský institut ani Cité internationale des arts nevyplácí žádný příspěvek na produkci.

Podmínky byly zveřejněny a aktualizovány na internetových stránkách Francouzského institutu a online platformě IFProg, kde se žádost podává.

Aktuální seznam rezidencí naleznete v sekci Kreativní města.