rejkjavik rezidence

Reykjavík UNESCO město literatury nabízí měsíční rezidenci pro spisovatele na rok 2022

Reykjavík je hlavním městem a kulturním centrem Islandu a do sítě kreativních měst UNESCO se zařadilo v roce 2011. Čítá zhruba 230 tisíc obyvatel a může se pochlubit živou literární komunitou. Oficiálním jazykem celého ostrova je islandština, ale většina lidí mluví i plynulou angličtinou. Rezidenční program v Gröndalshúsu funguje od roku 2019.

Gröndalshús je bývalý domov spisovatele, ilustrátora a akademika Benedikta Gröndala (1826-1907). Tento malý, okouzlující domek v srdci starého města je od roku 2017 otevřený veřejnosti jako kulturní centrum. V přízemním podlaží se nachází byt, nad ním jsou prostory pro výstavy a akce a prostory pro místní umělce.
Více o Gröndalshúsu.

Podrobnosti

Rezidence je na dobu jednoho měsíce a bude v termínu od 1. do 30. září 2022.

Přihlásit se mohou spisovatelé libovolného věku, pohlaví, národnosti a jazyka, kteří pocházejí z jednoho z dalších 41 UNESCO měst literatury nebo na něj mají jiné silné vazby. Žadatel musí mít publikováno alespoň jedno literární dílo (poezie, próza, drama nebo scénář). Anglický jazyk je nutností.

Rezident musí po dobu svého pobytu pracovat na literárním díle a nutností je i zájem o poznání Reykjavíku, Islandu a jeho kultury a literatury. Organizátor neklade žádné restrikce na druh nebo obsah díla, na kterém bude rezident pracovat, ale požaduje, aby autor zároveň napsal krátký text (1 až 2 strany A4; próza, úvaha, báseň, atd.) o Reykjavíku a/nebo pobytu, popř. o poutech mezi autorovým rodným městem a Reykjavíkem nebo islandskou kulturou. Text může být přeložen do islandštiny a použit organizátorem (na jeho webových stránkách, sociálních médiích a/nebo publikaci o rezidenčním programu), autorovi tím nevzniká nárok na honorář.

V rámci rezidenčního programu poskytne město literatury Reykjavík:

 • částku 800 EUR,
 • uhrazení cestovních nákladů,
 • plně vybavený rezidenční byt s jednou ložnicí a kuchyní v Gröndalshúsu.

Byt se nachází v centru města blízko kulturních institucí a hlavních atrakcí Reykjavíku. Jeho obývací/jídelní část je využitelná také jako místo na práci. Rezident si zařizuje vlastní cestovní/úrazové pojištění a je zodpovědný za svou stravu a další každodenní potřeby. Program je pouze pro rezidenta.

Organizátor bude autorovi asistovat během pobytu a pomůže mu propojit se s místní literární komunitou a jinými organizacemi s ní spojenými. Očekává se ochota zapojit se do literárního života města, představení autorových děl je po dohodě také možné, ať pomocí veřejných akcí, mediální prezentace nebo jinou formou.

Uzávěrka přihlášek: 1. března 2022

Jak se přihlásit

Žádosti obsahující:

 • jméno,
 • adresu,
 • emailovou adresu,
 • národnost,
 • datum narození,
 • vaši vazbu na jedno z měst literatury UNESCO,
 • seznam publikovaných děl a životopis,
 • krátký popis projektu, na kterém plánujete v Reykjavíku pracovat,

posílejte na adresu bokmenntaborgin@reykjavik.is do 1. 3. 2022. K žádosti můžete přiložit krátkou ukázku vaší práce v islandštině, angličtině, dánštině, švédštině nebo norštině, ovšem není to nutností. V případě dotazů pište na mailovou adresu uvedenou výše.

Podrobnosti o programu, podmínkách a přihlášce jsou k dispozici zde.

Aktuální seznam rezidencí naleznete v sekci Kreativní města.