Krakov opět otevírá přihlašování do svého rezidenčního programu pro autory z UNESCO kreativních měst literatury. Dvouměsíční pobyty jsou věnovány zejména rozvíjejícím se talentům, spisovatelům, básníkům a překladatelům, kteří jsou ochotni dozvědět se více o polské literární scéně.

Program rezidenčních pobytů je skvělou příležitostí pro představení své práce novému publiku, získání čerstvé inspirace a důležitých kontaktů. Základním kritériem pro přihlášení na rezidenční pobyt v Krakově je alespoň jedno publikované dílo a příslušnost k některému z kreativních měst literatury UNESCO. Hlásit se proto mohou také spisovatelé z Prahy, která je kreativním městem literatury od roku 2014. Kandidáti by navíc měli ovládat angličtinu, měli by být ochotni aktivně se podílet na literárním životě Krakova a během pobytu pracovat na vlastním literárním projektu. Rezidenční pobyty budou dvouměsíční a proběhnou ve dvou termínech – od května do června a od září do října 2020.

Vybraným autorům bude poskytnuto ubytování v Kulturním institutu Villa Decius, který je spoluorganizátorem projektu. Kromě toho obdrží stipendium a také náhradu cestovních nákladů.

Přihlášky je možné zasílat do 29. února 2020.

Více informací naleznete zde.