(česky níže)

PRAGUE – UNESCO CITY OF LITERATURE CREATIVE TWO-MONTH RESIDENCY 2025 for foreign writers and translators

Call for applications for the residency programme 2025

Do you have a breathtaking project you would like to work on during your residency in Prague? Prague City of Literature offers a opportunity to writers and translators to live and work in the beautiful city centre where historical architecture meets modern and vibrant city life.

This call goes for eight two-month residencies in 2025 which will be held in:

 • January – February
 • March – April
 • May – June
 • July – August
 • September – October
 • November – 15th December

The applicants can send their materials via online application form.

The general terms and conditions can be found here.

The call for applications closes August 20, 2024, 11.59 pm CET.

The results will be announced on October 31, 2024.

Required documents:

 • completed application form
 • optional: Extract from a published text (in Czech or in English) or sample of a translated text into Czech; max 2 pages

Selection criteria:

 • Basic knowledge of English language
 • At least one published literary work (not a private edition) or two broadcast or published radio dramas or one carried out or published theatre play or at least one translated work of a Czech author
 • Willingness to participate on the local literary life (author readings, meeting students, talks, activities arranged by the receiving institution or connected to the cultural events of the city)
 • Working on the writings during the stay
 • Cultural interest for the location
 • The author who has already once received the scholarship can’t apply again
 • The Resident undertakes that in the course of the residential stay or no later than within 2 months from its termination, he/she will provide the Municipal Library in Prague with the text inspired by the stay that the Municipal Library in Prague, through the project „Prague City of Literature“, will be authorized to use to promote the Prague’s residential stays. The Municipal Library in Prague will enter into a licence agreement with the Resident for the purpose of using the text in electronic as well as printed version.

Provided service:

The accommodation and travel expenses are covered by Prague City of Literature; the residents will also receive a scholarship of CZK 15,000 (approx. €600 per month).

If you have any questions, don’t please contact us at prague@cityofliterature.cz.


PRAHA – UNESCO MĚSTO LITERATURY KREATIVNÍ DVOUMĚSÍČNÍ REZIDENCE 2025 pro zahraniční autory a překladatele

Výzva pro podávání přihlášek k rezidenčním pobytům na rok 2025

Máte nějaký dech beroucí projekt, na kterém byste chtěli pracovat v Praze? Projekt Praha město literatury nabízí spisovatelům a překladatelům možnost pobývat a pracovat v krásném prostředí Starého Města pražského, kde se historická architektura mísí s živým tempem moderního města.

Tato výzva platí pro osm dvouměsíčních rezidenčních pobytů na rok 2025, konajících se v následujících termínech:

 • leden – únor
 • březen – duben
 • květen – červen
 • červenec – srpen
 • září – říjen
 • listopad – 15. prosince

Zájemci o rezidenční pobyty v Praze mohou posílat své materiály prostřednictvím online přihlášky.

Všeobecné podmínky k rezidenčním pobytům naleznete zde.

Uzávěrka přihlášek je 20. 8. 2024, 23:59 SEČ.

Výsledky výběrového řízení budou oznámeny do 31. 10. 2024.  

Požadované dokumenty pro přihlášení:

Kritéria pro výběr:

 • základní znalost angličtiny
 • nejméně jedno již vydané literární dílo (nikoli soukromá vydání) nebo dvě již odvysílané nebo publikované rozhlasové hry nebo jedna již realizovaná či publikovaná divadelní hra nebo minimálně jedno přeložené dílo českého autora
 • ochota podílet se na místním literárním životě (autorská čtení, školní besedy, diskuze a aktivity pořádané organizátorem pobytu nebo spojené s kulturními událostmi ve městě)
 • práce na literárním díle během pobytu
 • kulturní zájem o místo
 • autor, který již stipendium jednou získal, nemůže podat žádost znovu
 • rezident se zavazuje, že v průběhu rezidenčního pobytu či nejpozději do 2 měsíců od jeho skončení poskytne MKP text inspirovaný tímto pobytem, který MKP prostřednictvím svého projektu bude moci využít pro propagaci pražských rezidenčních pobytů. MKP s rezidentem uzavře licenční smlouvu na využití tohoto textu v elektronické i tištěné podobě

Podmínky pobytu:

Rezidentovi je hrazeno ubytování, cestovné a měsíční stipendium ve výši 15 000 Kč (cca 600 EUR).

Vaše případné dotazy rádi zodpovíme na e-mailové adrese prague@cityofliterature.cz.