Reykjavík zahájil svůj program rezidenčních pobytů pro zahraniční spisovatele v roce 2019. Stipendijní pobyty v Reykjavíku jsou vždy určeny pro jednoho autora z jiného města ze sítě kreativních měst literatury UNESCO. Hlásit se tak mohou i pražští autoři, případně autoři s propojením na jiné UNESCO město literatury.

Vzhledem k tomu, že Reykjavík tento rok pořádá Mezinárodní dětský literární festival, bude rezidenční pobyt tematicky cílen na autora knih pro děti. Požadováno je alespoň jedno publikované dílo pro děti a mládež. Může se jednat o poezii, prózu, divadelní hru i scenáristiku (Evropské filmové ceny 2020 – EFA – budou rovněž udíleny v Reykjavíku). Rezidenční pobyt proběhne v říjnu roku 2020 a bude trvat jeden měsíc. Žadatel musí tento měsíc využít k literární tvorbě a měl by mít zájem poznat Reykjavík, Island a jeho kulturu a literaturu. Rezidentovi budou uhrazeny cestovní náklady, poskytnuto ubytování v domě Benedikta Gröndala a stipendium ve výši 800 euro.

Přihlášky můžete zasílat do 1. března 2020.

Více informací k požadovaným náležitostem přihlášky naleznete na stránkách Reykjavíku.

Autorům usilujícím o rezidenci přejeme hodně úspěchů!