Projekt Praha město literatury nabízí rezidenční pobyty pro zahraniční spisovatele a překladatele od října roku 2015. Do programu rezidenčních pobytů se zapojila také další města ze sítě kreativních měst literatury UNESCO. Momentálně své rezidenční programy otevírají města Reykjavík a Uljanovsk. Usilovat o rezidenční pobyt v partnerských městech UNESCO je možné i pro tuzemské spisovatele a překladatele.

Rezidenční pobyt v Reykjavíku

První rezident navštíví Reykjavík v říjnu roku 2019. Stipendijní pobyt je určen pro jednoho autora z jiného města ze sítě kreativních měst literatury UNESCO. Přihlásit se mohou spisovatelé všech věkových kategorií, pohlaví, národností a jazyků, kteří publikovali alespoň jedno dílo a mají faktický vztah k jinému kreativnímu městu literatury.

Vybranému autorovi budou uhrazeny cestovní náklady, ubytování v rezidenci Gröndalshús a vyplaceno stipendium 800 euro. Organizátoři budou autorovi nápomocni v zapojení do literárního života města. Vybraný rezident by měl rezidenční pobyt využít pro literární práci a projevit zájem poznat Island, jeho kulturu a literaturu.

Zasílání přihlášek je možné do 23. dubna 2019.

Podrobné informace včetně kritérií pro zasílání žádostí naleznete na stránkách Reykjavíku.

Rezidenční pobyt v Uljanovsku

Také Uljanovsk zahajuje svůj rezidenční program pro spisovatele a překladatele ze sítě kreativních měst literatury UNESCO. Nabízeny jsou dvě měsíční stipendia, přičemž první období pobytu bude trvat od 1. června do 30. června 2019 a druhé od 1. do 30. září 2019. Zasílat žádosti mohou autoři nejméně jedné vydané knihy, divadelního scénáře nebo překladatelé z ruštiny do jiného jazyka se zájmem o ruskou kulturu a literaturu.

Vybraným autorům bude poskytnut apartmán v centru města, proplaceny cestovní výdaje a účast na veřejných akcích. Výše stipendia bude stanovena s každým rezidentem individuálně. Vybraní zájemci se zapojí do kulturního života v Uljanovsku, včetně akcí, setkání, rozhovorů a festivalů.

Zasílání přihlášek na rezidenční pobyty je možné do 31. března 2019.

Podrobné informace včetně kritérií pro zasílání žádostí naleznete na stránkách Uljanovsku.

Kompletní seznam rezidenčních pobytů v partnerských městech UNESCO naleznete zde.